La majoria de persones amb actituds incíviques a Amposta són de municipis veïns

La policia local proposa implicar ajuntaments i centres educatius dels pobles d'origen per frenar aquestes pràctiques

Dues de cada tres persones que han estat denunciades per la policia local d'Amposta per consumir alcohol a la via pública pertanyen a municipis propers. Cal destacar que durant el primer semestre de l'any 2018, els agents han interposat un total de 51 denúncies per aquest comportament incívic, de les quals només divuit pertanyen a persones de la mateixa ciutat, invertint les dades de l'any passat. 

D'altra banda, malgrat que la diferència està més equilibrada, un 56% de les persones denunciades per orinar a la via pública no són de la mateixa localitat. Així doncs, amb aquests resultats, l'inspector en cap de la policia local, Josep Massana, subratlla la necessitat de buscar mètodes per fer front al problema, als seus respectius municipis i centres educatius, per ta de sensibilitzar i incrementar el respecte cap a les normes de civisme. A més, destaca que «les persones que tenen aquests comportaments no són d'Amposta. És més, ens diuen que a les poblacions d'on són els deixen consumir».

El balanç de les actuacions és interessant i paradoxal. Des del mes de març fins a finals de l'any 2017 es van denunciar un total de 23 persones per consumir alcohol al carrer, de les quals disset eren del mateix poble d'Amposta. En canvi,  durant el primer semestre d'aquest any, amb un total de 51 denúncies, només divuit persones pertanyen al municipi. Per altre costat, en el cas d'orinar a la via pública, setze de les 36 persones denunciades l'any 2017 eren locals, de la mateixa manera que aquesta primera meitat del 2018. 

Propostes i actuacions per solucionar aquestes infraccions

Massana ha explicat que «si veiem que les persones amb aquests comportaments no són ampostins haurem de demanar la col·laboració dels ajuntaments afectats i dels centres educatius de referència». Així doncs, s'haurà de traslladar la metodologia a les poblacions dels joves, per poder treballar en origen i fer front a aquest problema.

Altres actituds incíviques a Amposta

A banda del consum d'alcohol i orina a la via pública, l'Ajuntament d'Amposta també té com a prioritat les actituds incíviques relacionades amb l'ús dels contenidors i el dipòsit d'escombraries, ja que dóna molt mala imatge a la ciutat. 

Des del març de 2017 fins a finals d'any es van arribar a denunciar un total de 232 casos. Una de les infraccions més habituals és llençar la brossa fora del contenidor. Durant aquest primer semestre, els casos denunciats han arribat fins als 117, i es preveu aconseguir una xifra més petita que la del darrer any. Josep Massana ha emfatitzat que «malgrat que anem en la bona direcció, el control continuarà sent exhaustiu». 

La priorització de problemes amb les escombraries o amb l'oci nocturn ha causat que l'aplicació de mesures en l'àrea de control d'animals perillosos i les defecacions a la via pública vagi més lenta.  Massana ha indicat que «la idea és que, en un futur immediat és començar a vigilar aquestes pràctiques, amb agents de paisà, i començar a imposar sancions».