Un carrer de les Cases d'Alcanar, amb quasi un pam de fang

Declaren Alcanar com a zona catastròfica per les pluges de principis de setembre

La declaració permet l'accés dels afectats a ajudes

El setembre va començar amb pluges torrencials a les Terres de l'Ebre. Diversos municipis van patir destrosses a causa dels aiguats. Aquest dimarts, el Consell de Ministres va declarar zona catastròfica la localitat d'Alcanar, al Montsià. També ha declarat Vinaròs.

L'acord que s'ha anunciat, deixa fora altres zones que van patir destrosses greus per les pluges. En concret, els municipis veïns d'Ulldecona i Sant Carles de la Ràpita, no han estat declarades zones catastròfiques.

L'executiu espanyol va fer la declaració en el marc de diversos acords per declarar com a zones afectades greument per emergències de protecció civil. Les que s'han inclòs són totes aquelles que en les últimes setmanes patien inundacions o incendis forestals de grans proporcions. 

A més de la localitat ebrenca i valenciana, els acords per pal·liar els efectes de les inundacions inclouen Mallorca, Menorca i Toledo.

L'acord recorda que en tots els casos es tracta d'emergències de protecció civil de grans proporcions. Aquestes han d'haver provocat danys personals en infraestructures i béns públics, així com en cultius i explotacions agropecuàries, polígons industrials i altres instal·lacions productives.

Destaca que són danys que encara no han pogut ser identificats i quantificats perquè la fase de recuperació encara no ha finalitzat.

«Malgrat que no disposa d'una estimació definitiva dels perjudicis ocasionats per aquestes catàstrofes, la magnitud dels seus efectes i les mesures adoptades per recuperar les condicions de vida de la població i aconseguir el ple restabliment dels serveis públics essencials justifiquen la intervenció de l'Administració General de l'Estat», diu l'acord del Consell de Ministres.

La declaració com a zona catastròfica estan previstes i regulades al Reial Decret 307/2005 de 18 de març. Aquest determina les subvencions en atenció a determinades necessitats derivades de situacions d'emergència o de naturalesa catastròfica, que també estableix el procés per a la seva concessió.

A més, aquest fet permetrà que els afectats puguin beneficiar-se de mesures i ajudes destinades a pal·liar els danys personals. També materials als habitatges i establiments industrials, mercantils, agraris i d'altres serveis.

També inclou ajudes a persones físiques o jurídiques que hagin fet prestacions personals i de béns. Així com a les corporacions locals en les seves tasques de recuperació de les àrees devastades pel foc o les inundacions.

Un cop l'Administració General de l'Estat disposi d'una memòria amb l'estimació dels danys, l'acord podrà incorporar altres mesures complementàries a les adoptades.