La doctora Gina Lucas, adjunta a la direcció de l'Atenció Primària de les Terres de l'Ebre, treballa a la seva consulta

Els incentius que ofereix Salut perquè els metges es quedin a l'Ebre

Els residents que trien treballar en territori ebrenc tenen incentius econòmics, contractes molt estables i flexibles i programes d'investigació

El Departament de Salut ofereix diversos incentius als metges residents de medicina familiar i comunitària de les Terres de l'Ebre perquè no marxin a altres zones. En aquest sentit, als incentius econòmics —9.000 euros anuals més de nòmina—, se suma l'oferta de contractes molt estables i flexibles, que permeten la conciliació personal i familiar, i molts programes d'investigació.

En aquest sentit, ara com ara, hi ha uns 200 professionals que estan fent recerca activa i s'han presentat 23 articles en els darrers tres anys. La regió té dos grups de recerca acreditats i dos més en procés d'acreditació. S'estudien, en aquest cas, les malalties cardiovasculars, però es vol incentivar que qualsevol professional sanitari que vulgui fer recerca al territori.

Així mateix, la doctora Gina Lucas, adjunta a la direcció de l'Atenció Primària a la regió sanitària, assenyala que a l'Ebre també hi ha altres avantatges, com la relació continuada amb els pacients i un hospital de referència petit i d'estreta col·laboració amb els especialistes.

Aquests incentius han fet que la regió sanitària de les Terres de l'Ebre no tingui dificultats per cobrir les vacants dels metges de família que es jubilen, que enguany són una dotzena.

Els incentius en els territoris rurals

Salut incentiva l'elecció de territoris rurals —en els quals hi ha les Terres de l'Ebre— entre els metges residents de medicina familiar i comunitària amb 9.000 euros anuals extra de nòmina, als que cal sumar els estímuls que des de l'Atenció Primària de les Terres de l'Ebre s'ofereixen per retenir i atraure els facultatius. L'objectiu, en aquest sentit, és que el territori sigui «molt atractiu».

La doctora Gina Lucas explica que «des de fa temps s'ofereixen contractes amb molta estabilitat laboral, molta flexibilitat horària, disponibilitat per fer guàrdies i adaptació a les necessitats de cada professional». El fet que les Terres de l'Ebre sigui limítrof amb altres comunitats autònomes o altres demarcacions, és un benefici afegit.

Enguany, s'adjudicaran places definitives de metges de família que van opositar fa un parell d'anys, un fet que permetrà consolidar els professionals en alguns pobles on han patit diversos canvis de metge els últims anys. En aquest sentit, Lucas considera que la continuïtat assistencial és important per als pacients, sobretot als pobles petits.

La transformació de l'atenció primària

A les Terres de l'Ebre hi treballen actualment 175 metges i metgesses, 246 infermers i infermeres i 211 professionals d'atenció a la ciutadania. En aquest sentit, l'atenció primària ha fet una transformació accelerada amb la pandèmia en aspectes com la visita telemàtica o l'eConsulta, «un camí que hauria costat molt sense la covid».

Aquestes noves eines, que agilitzen tràmits i eviten alguns desplaçaments, han tingut una molt bona acceptació entre els usuaris, també la gent gran, un fet que ha suposat «una sorpresa» per als sanitaris. Així mateix, també s'està reforçant la visita domiciliària els diferents nivells assistencials.

Finalment, en aquesta transformació, les infermeres i infermers assumeixen més rols en el control mèdic, l'atenció domiciliària o la prescripció d'alguns medicaments, alhora que s'estan introduint nous especialistes, com nutricionistes, psicòlegs o treballadors socials.