Una persona amb una copa de vi negre a la mà

Ara toca fer als penedesencs

La comarca del Baix Penedès aporta estratègicament una singularitat que hauria d'aprofitar la nostra Vegueria. Des de la Comarca, hem de ser capaços de fer polítiques transformadores que comencin a solucionar els problemes endèmics que tenim

S'atribueix a Massimo d'Azeglio la frase "Hem fet Itàlia, ara hem de fer els italians".


Es volia posar l'accent sobre la necessitat de, un cop obtinguda la unitat d'Itàlia, treballar perquè tots els ciutadans dels diferents estats que conformaven Itàlia abans de la seva unió, se sentissin part d'aquest nou Estat unitari.

 

Podríem transmutar aquesta situació al Penedès: hem creat la Vegueria Penedès, ara ens toca fer a les penedesenques i penedesencs.

 

No ens hem d'enganyar, almenys en el cas dels ciutadans del  Baix Penedès, la reclamació de la Vegueria Penedès ha estat més una petició de les elits polítiques i no de totes. Només com a exemple, cal pensar que el PSC no hi estava a favor, i només una part activa, però minoritària de la societat baix penedesenca la defensava històricament.

 

Una part important dels ciutadans de la nostra comarca han nascut fora d'ella i provenen especialment de l'àrea metropolitana de Barcelona i altres parts del nostre país, de l'Estat i de l'estranger. I el nou elevat creixement de la població que tornem a viure aquests últims anys, fa augmentar encara més la nostra idiosincràsia multicultural.

 

Les administracions públiques i el seu repartiment territorial poden tenir un fort factor identitari (nació - Estat, nació sense Estat, ciutats) i altres que pels ciutadans són purament casuals com en molts casos pot passar amb les comarques.


Ara com ara, és més comú que una persona digui en quina ciutat o país viu que en quina Comarca o molt menys, quina Vegueria.

 

El Baix Penedès, com és ben sabut, viu enmig de 2 àrees metropolitanes i és l'única comarca de les 4 que conformen la Vegueria Penedès que pertany a la Província de Tarragona.

 

La comarca del Baix Penedès aporta estratègicament una singularitat que hauria d'aprofitar la nostra Vegueria. Des de la Comarca, hem de ser capaços de fer polítiques transformadores que comencin a solucionar els problemes endèmics que tenim, així com la Delegació del govern al Penedès ha d'assolir una nova mirada cap al Baix Penedès i tanmateix, les elits polítiques i socials de la Vegueria: o tenim entre tots un colideratge de la Vegueria i fem el Baix Penedès copartícip de les decisions, o bé la majoria dels ciutadans de la nostra comarca continuaran mirant en sentit metropolità/litoral marítim oblidant les comarques interiors de la Vegueria.

 

L'entitat Pro Vegueria Penedès acaba d'incorporar en el seu secretariat 3 persones del Baix Penedès mostrant així el camí a seguir: intentar implicar ciutadans de la nostra Comarca cada vegada més en la construcció de la Vegueria.


Com a Baix Penedès hem de continuar treballant amb les 2 àrees metropolitanes i les seves institucions territorials, especialment la Diputació de Tarragona. Però hem de ser conscients que en el desplegament de la Vegueria Penedès ens hi juguem molt.

 

De com comencen a desplegar-se les Conselleries del Govern i com finalitzarà el Pla Territorial depèn la implicació que tindran en el projecte els baixpenedesencs i baixpenedesenques. Si la Vegueria no ajuda a desplegar tots els actius que tenim com a Comarca i a transformar el Baix Penedès amb uns projectes de futur planificant els serveis que ens mereixem com a ciutadans, quedarà com una administració més. I no perdrà aquesta oportunitat històrica només el Baix Penedès: ho perdrà tota la Vegueria Penedès.


 

Ivan Faccia Serrano

Daniel Pernas Llobet

Esquerra Republicana Baix Penedès