El parc eòlic de la serra del Vilobí, entre els termes municipals de Tarrés i Fulleda, en una imatge d'arxiu.

Energia renovable per a la Conca de Barberà

«Quan es parla de les energies renovables en el territori per part de l’administració gairebé sempre es prioritza la implantació d’aquestes sense fer gaire esment al model energètic»

Estem davant d'un canvi radical en el model energètic a tot el món i la Conca de Barberà es vol posicionar en la transició energètica pel territori i per la ciutadania. Hi ha consciència sobre l’emergència climàtica, l’Agenda 2030 i els acords internacionals vigents posen dates a la substitució total de l'actual model com més aviat millor.

 

El nou model se centra fonamentalment en la substitució de combustibles fòssils per a la inversió en noves plantes d'energies renovables distribuïdes i descentralitzades, però també sostenibles, acordades i respectuoses amb el territori. 

 

En l’àmbit comarcal i després de copsar poques iniciatives i serveis en favor de la gestió eficient, sensibilització i dinamització en l’àmbit de l’energia així com en la implementació de les Energies Renovables per part dels actors implicats, i percebent la importància estratègica de futur, es va creure necessari i imprescindible proposar des de la Conselleria Comarcal de Sostenibilitat, Paisatge i Agricultura, ara Paisatge, Acció Climàtica i Agricultura, la creació d’una Agència Comarcal de l’Energia a inicis del 2020 dins l'estructura de Concactiva, ens instrumental de promoció econòmica a la Conca de Barberà.

 

La Conca de Barberà està conformada per municipis amb poca població i micropobles. Aquest fet, entre d’altres, fa molt complicat de crear unes polítiques municipals sensibles en la implantació de renovables, però de la mateixa manera fa possible i justificada l’impuls d’una política comarcal comuna i mancomunada o si més no una referència comarcal que està sent l’Agència Comarcal de l’Energia, com a eina estratègica, més enllà dels colors polítics. 

 

Per tant, constitueix un repte i una obligació pel que fa a la comarca, potenciar la millora de polítiques d’estalvi i eficiència energètica així com donar suport a la gestió energètica dels ajuntaments i altres entitats, implementant l’eficiència energètica, l’ús racional de l’energia, la promoció de les energies renovables i la gestió per al vessant més social.  Que des del municipalisme també s’adquireixi el compromís de contribuir de manera activa en la reducció de les emissions de CO₂ i que aquest estalvi energètic i econòmic de les accions implementades repercuteixi de manera directa a la ciutadania.

 

Entre els primers reptes que es va proposar l'Agència, ha estat la implementació a escala comarcal del primer Cicle Formatiu de Grau Superior a la Comarca. Concretament el Cicle Formatiu de Grau Superior en Energies Renovables, que dóna cobertura a la necessitat de les empreses del territori que demanen personal qualificat en el sector i a la vegada, s’amplia l’oferta formativa de la Comarca, es reté el talent jove, es recicla laboralment a gent que ja treballa i s’atrauen més habitants a la Comarca. Aquest cicle s'ha aconseguit amb la concertació territorial, posant d'acord i aportant recursos, la conselleria d'Educació de la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal de la Conca de Barberà, l’institut Martí l'Humà de Montblanc i la mateixa Agència Comarcal de l'Energia de la Conca de Barberà.  

 

El desenvolupament estratègic en energies renovables que proposa i treballa l'Agència Comarcal de l'Energia a la comarca es basa en:  

  • Acompanyament en la incentivació de l'eficiència energètica municipal, empresarial i particular, que passa per l’ajust dels consums i les contractacions.
  • Suggerir i aconsellar sobre el canvi de generadors més eficients i consumidors d'energia renovable. Canviar calderes de gas o gasoil a biomassa sempre que sigui possible, incorporar panells solars fotovoltaics en tota mena d’instal·lacions consumidores, començant per les que tenen un consum diari i acabant per les que tenen un consum més esporàdic. 
  • Potenciar la implantació de les energies renovables per part dels Ajuntaments. En aquest pas des de l’ACECB s’ofereixen estudis i assessorament en la sol·licitud de subvencions als ajuntaments en aquest sentit.
  • Establiment d'un protocol i pla de pobresa energètica al territori. 
  • Sensibilitzar i formar la població vers les energies renovables transversalment i fonamentalment des de l'escola com a motor del canvi. 
  • Impulsar instal·lacions públiques pilot amb energies renovables amb la voluntat de ser exemples a seguir. 

Tenint en compte que l'objectiu comarcal és la implantació de les energies renovables d'una manera racional, i el benefici econòmic i mediambiental dels ajuntaments, i per tant, dels ciutadans, no podem deixar d’exposar el model on es basa el plantejament i el fet que la implantació d’aquestes energies també han de ser l’eina per aconseguir altres objectius. 

 

Quan es parla de les energies renovables en el territori per part de l’administració gairebé sempre es prioritza la implantació d’aquestes sense fer gaire esment al model energètic, perquè, tot i algunes veus, el model no és una prioritat. 

 

Des de la Conca de Barberà, no es concep les renovables com una oportunitat de negoci i de generació de riquesa cap a grans accionistes on no es prioritza l’impacte ambiental o els recursos que es puguin generar directament al territori.

 

Carme Pallàs Gallego, presidenta del Consell Comarcal de la Conca de Barberà.