Brossa acumulada a fora d'un contenidor a Cunit.

El final d’ECOBP, una oportunitat per municipalitzar el servei

La finalització del servei de recollida de brossa a través de l’empresa comarcal ECOBP pot ser l'oportunitat d'un nou començament de la recollida selectiva

Al fil de l’anunciada finalització del servei de recollida de brossa a través de l’empresa comarcal ECOBP m’agradaria escriure aquest article posant sobre la taula les meves impressions i idees sobre com podem aprofitar aquest final, per donar un nou començament a la recollida selectiva comarcal perquè cal dir que ara se’ns obre una oportunitat.

 

L’empresa de capital mixta ECOBP porta des de l’any 2010 fent la recollida de brosses a la comarca i neix del compromís dels diferents ajuntaments de la comarca de crear una estructura de comuna per la recollida de residus que suposadament, entenc que hauria de ser menys costos i més útil per als interessos de la ciutadania del Baix Penedès. Aquesta idea centralitzada de recollir els residus, ens hauria d’haver servit al meu entendre, per millorar les capacitats de recollida i implementar mesures que augmentessin de forma exponencial el volum de residus reciclats, que ens apropessin a les demandes que en aquest àmbit ens imposen des de la Unió Europea a través dels objectius marcats del 50% dels residus domèstics el 2020 i que lamentablement no hem complert.

 

D’altra banda, introduint una visió del servei al municipi de Vendrell que és el que conec, la veritat, és que ens trobem amb un desastre de servei mal dimensionat a les realitats locals i mal executat per als governs locals a excepció dels períodes en els quals, primer Eva Mata i ara Núria Rovira, han estat al capdavant de la regidoria. Val a dir que cap de les dues va signar el contracte de recollida de residus que ens lliga a ECOBP, i estic convençut que d’haver-se fet, altra cosa hagués sigut si més no, amb el període de l’Eva Mata.

 

Vista radiogràficament de la meva impressió sobre el que és, però hauria pogut ser l’empresa comarcal ECOBP, voldria parlar del crec que és important per mi, que és, el que hauria de ser el nou servei de recollida de brosses a la nostra comarca. El primer que caldria dir perquè així ho penso, és que no s’ha d’externalitzar el servei perquè crec que els ajuntaments de la Comarca amb el suport del Consell Comarcal haurien de donar una pas endavant i començar a recuperar serveis per fer-los més efectius i menys costosos per la ciutadania. Per aquest motiu hem de deixar fora a les empreses privades que l’únic que volem és guanyar diners i pel que fa a el servei a vegades deixa molt a desitjar. Si fem una empresa pública de recollida de brosses comarcal tenim davant una possibilitat de generar ocupació en una comarca que necessita un model de creixement econòmic. I aquest àmbit pot ser una de les oportunitats que tenim per obrir camí.

 

No obstant és possible que el Consell Comarcal del Baix Penedès pensi que millor externalitzar el servei perquè aquest és el seu model vàlid. Llavors fem valdre l’oportunitat que tenim a Vendrell de tirar endavant una proposta de recollida i neteja viaria municipalitzada que ens permeti controlar i gestionar de forma adequada aquest servei.

Antonio Garcia Leal és President de laFederacióXarxaVendrellenca