Salvador Illa, candidat del PSC a la presidència de la Generalitat.

Lorem Ipsum

El paradigma de polític Lorem Ipsum és el ministre, ara candidat a President de la Generalitat, Salvador Illa. Ell ha reconegut que va ser designat per al lloc de ministre per raons fonamentalment polítiques, com a quota del PSC

Lorem ipsum és un text que es creu que deriva de l'original tractat de filosofia De finibus bonorum et Malorum (Sobre els límits de el bé i de mal), escrita per Marc Tuli Ciceró  al segle I aC.

 

Però, el text que conforma el Lorem ipsum omet algunes paraules i lletres, de manera que es converteix en un fragment inintel·ligible en llatí. "Dolorem ipsum" ("el dolor en si"), per exemple, es converteix en "lorem ipsum". Per tant, el resultat és un text que no s'entén, que és intraduïble i que està mancat de sentit.

 

Hi ha la creença que aquest text es va començar a utilitzar al segle XV per editors, i es va popularitzar a la dècada dels 60, amb les lletres de transferència de Letraset, seguint la seva popularitat fins ara a l'era digital on a internet hi ha múltiples generadors de Lorem ipsum.

 

Llavors, hom es pot preguntar: i per a què serveix? El Lorem ipsum  és un text de farciment, per fer bonic. L'única funció que té, és en l'àmbit del disseny gràfic i tipogràfic, ja que guarda una estructura semblant a qualsevol text amb paraules llargues, curtes i puntuació, però al ser inintel·ligible, el dissenyador no es distreu en la lectura i comprensió sinó en la mateixa estètica.

 

Llavors, podem dir que hi ha governs i polítics Lorem ipsum? Tinc la sensació que la resposta és positiva, i n'he conegut alguns. És a dir, governs que només es mouen per la fotografia, o l'exposició mediàtica en comptes d'afrontar reptes de transformació en profunditat i millora d'allò que els pertoca governar. D'aquests, molts tenen un logotip vermell. També poden ser polítics Lorem ipsum aquells i aquelles que només es mouen per les grans proclames, conscients que no podran complir-les, i que les mateixes proclames són buides de contingut, tampoc expliquen ni el què ni com.

 

El paradigma de polític Lorem Ipsum és el ministre, ara candidat a President de la Generalitat, Salvador Illa. Ell ha reconegut que va ser designat per al lloc de ministre per raons fonamentalment polítiques, com a quota del PSC. El ministeri no té moltes competències i així es podia seguir fent les seves funcions al PSC, per tant, omplir un lloc i semblar versemblant i prou, el mateix que fa el Lorem ipsum al disseny. Però, què passaria si al Lorem ipsum li volguéssim donar valor literari? Que es veuria que és un text sense contingut, i evidentment, amb totes les mancances literàries. I això mateix ha passat amb el ministre Illa, que quan arriba una pandèmia mundial i tan seriosa, quan es recentralitzen les competències que mai havies comptat recentralitzar, i quan et trobes amb unes responsabilitats impensades i un contingut a la teva feina, comets errors que, suposen un dispendi de diners públic i deixen a la vista les mancances, i clar, convertint-lo en el, segurament, pitjor ministre de sanitat de la UE. Un exemple: en centralitzar les compres de material, va errar en la compra de material no homologat, i reproduint el mateix error un segon cop.

 

I és que el Lorem ipsum, és una bona eina per editors, dissenyadors gràfics i dissenyadors web, però els càrrecs polítics, no es poden moure per l'estètica, sinó per abordar amb valentia, però també amb responsabilitat, rigorositat i seriositat, la transformació i els canvis en tots els àmbits, que necessiten els pobles, viles, ciutats i països on governen, per afrontar els nous reptes de present i futur que es plantegen.

 

Dani Pernas és president d'ERC Baix Penedès