Vinyes amb míldiu

El Míldiu a les vinyes del Baix Penedès

L'assegurança de la pòlissa dóna cobertura pel risc del Míldiu només si es produeixen en algunes Comunitats Autònomes, i Catalunya és una de les que estan excloses

L’any passat gran part de l'opinió publicada va descobrir una malaltia perillosa que ataca a la vinya i actua tant a les fulles com en el raïm: el Míldiu.

 

Qui es dedica a la vinya sap que el Míldiu causa danys molt importants, i especialment greu han estat les conseqüències que ha tingut en les explotacions destinades a viticultura ecològica, que tenen més reduïda la possibilitat d’utilitzar productes fitosanitaris, que han patit una afectació més gran amb percentatges molt més alts de pèrdua de collita. Això representa un greu problema especialment en un moment on s’està fent un esforç important per implementar l'agricultura ecològica en les explotacions agràries del nostre país.

 

Les vinyes del Penedès van patir l’any passat greus conseqüències per aquesta malaltia.

 

Una de les eines que té el sector agrícola per protegir-se de les pèrdues causades a les seves diferents explotacions, és accedir a la contractació d’una assegurança que dóna cobertura a les pèrdues causades per diferents motius. A l’Estat espanyol existeix una estructura d'assegurances agràries formada per: l’Estat a través de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA), la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) i el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS).

 

Aquesta assegurança de la pòlissa d'Agroseguro dona cobertura pel risc del Míldiu només si es produeixen en algunes Comunitats Autònomes, i Catalunya és una de les que estan excloses.

 

Això representa un greuge vers els agricultors de Catalunya que veuen com no poden assegurar-se en cas que les seves explotacions pateixin pèrdues a causa del fong del míldiu.

 

Per això des d'Esquerra Baix Penedès vam prendre la iniciativa de presentar mocions a tot el territori, on demanem que el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació faci les gestions necessàries a fi d’incloure Catalunya dins dels àmbits on es dóna cobertura als danys provocats pel Míldiu.

 

Partits, Govern de la Generalitat, Parlament i sindicats agraris hem de fer una acció conjunta per posar fi a aquesta discriminació.


 

Martí Ventura i Ivan Faccia, Esquerra Baix Penedès