Daniel Rubio, Montserrat Viella i Carles Pellicer seguint el ple telemàtic de l'Ajuntament de Reus

Reus Energia, compromís amb la sostenibilitat

L’aprovació del projecte al Ple del passat dia 19 marca el punt de partida per a la creació de Reus Energia, aquesta nova empresa municipal comercialitzadora d’energia elèctrica renovable

El Pla d’Acció Municipal 2019-2023 recull ben clarament el compromís del govern de la ciutat d’assumir els reptes que es deriven del canvi climàtic i que es recullen en l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’ONU.

 

Entre aquests reptes hi ha l’aposta per les energies verdes i sostenibles, a la qual donem resposta des de diferents àmbits: assumint, com a administració, un paper de referència per al canvi d’actituds, i un paper també proactiu, anant més enllà en la prestació de serveis públics de qualitat.

 

És des d’aquest doble plantejament que s’ha concretat el projecte de Reus Energia, la nova empresa municipal que comercialitzarà energia elèctrica d’origen renovable i que suposa un avenç en un àmbit en el qual des de fa anys hem anat fent passes sòlides. La instal·lació i gestió de plantes solars per a l’autoconsum de les dependències pròpies, la contractació d’energia certificada d’origen 100% renovable per abastir els edificis municipals i l’enllumenat públic, o l’aposta pel vehicle elèctric, promovent-lo entre la ciutadania i incorporant-lo a la flota de vehicles municipals, en són exemples evidents.

 

En aquesta mateixa línia, la nova empresa, com a empresa operadora, actuarà com a lligam entre generació d’energia i consum i, sobretot, permetrà incidir en aquest canvi d’actituds fonamental per avançar amb èxit cap a la sostenibilitat: formulant una aposta per la transició cap a un model energètic més sostenible que s’estengui entre la ciutadania i el teixit empresarial, posant l’accent en els recursos renovables locals a l’hora de produir energia, i reduint tant el consum com els costos de l’energia aplicant criteris de màxima eficiència en la gestió.

 

Es tracta, en definitiva, de traslladar a l’àmbit energètic la mateixa voluntat de prestació de servei públic de qualitat que en el seu dia Reus va aplicar al proveïment d’aigua.

 

L’aprovació del projecte al Ple del passat dia 19 marca el punt de partida per a la creació de Reus Energia, aquesta nova empresa municipal comercialitzadora d’energia elèctrica renovable que s’integrarà en l’estructura de Reus Serveis Municipals SA i esdevindrà, sense cap mena de dubte, una poderosa eina de promoció del canvi de model energètic i de transició a un model més sostenible i eficient. En definitiva, una aposta perquè Reus formuli el seu futur energètic apostant per l’energia local i de KM0.

 

 

Carles Pellicer Punyed, alcalde de Reus, i Daniel Rubio Angosto, regidor de Recursos Humans i Medi Ambient