Reus Vila Florida

A la tercera, va la vençuda

«Sisplau, destinin més esforços econòmics al manteniment de la ciutat i així tornarem a tenir la ciutat que desitgem i que volem tots plegats»

Molts hauran vist, a les rotondes de Reus, cartells de REUS VILA FLORIDA. Doncs bé, ens els mereixem aquests cartells? Tenim prou metres quadrats d’espais verds? En quines condicions estan aquests espais? Es renoven? Es restauren? Es destinen partides de millora? Es destina suficients euros de manteniment? Per sobre o per sota de la mitja espanyola?

Saben vostès que aquest dimarts, 19 d’octubre, acabava el termini per presentar les ofertes per al contracte de manteniment, a quatre anys, dels espais verds i jardins de la ciutat? I és que per segona vegada consecutiva, aquest, s’ha impugnat.

Per quin motiu? Segons la web de contractació pública de la Generalitat, l’empresa que ha realitzat la impugnació justifica aspectes tècnics.

Creuen vostès que tan sols són els aspectes tècnics?

Personalment penso que no, ja que les condicions econòmiques en què surten aquests concursos fan difícil la viabilitat d’aquest manteniment per part de l’empresa adjudicatària (costos de personal en la subrogació, millores a realitzar, tant en els espais verds, com en l’equip, màquines, eines i flota de vehicles a utilitzar, etc.).

Si un entra al perfil del contractant, pot veure com el preu de licitació anual és de 1.004.000€, i en canvi el preu aproximat de l’any 2011, estava al voltant de 2.000.000€. Un 50% aproximat de diferència. A més a més, amb tots aquests anys els metres quadrats de superfície de manteniment han augmentat i augmentaran, siguin per espais nous que s’han implementat, o espais de millora com són la Boca de la Mina i altres, que requeriran més manteniment.

En definitiva, senyors polítics, estar molt bé fer inauguracions, com estan fent i faran pròximament a mesura que van acabant aquest mandat, però ara que vostès tornen a anar pels carrers de tot Reus, han degut detectar que les principals queixes i mancances que els transmetem els veïns i ciutadans són l’estat, en general, de la via pública, sigui per la neteja, pel manteniment dels parcs i jardins, mobiliari urbà, jocs infantils o enllumenat.

Sisplau, destinin més esforços econòmics al manteniment de la ciutat i així tornarem a tenir la ciutat que desitgem i que volem tots plegats. Volem la VILA FLORIDA que ens mereixem, ara que econòmicament podem.

A més a més, aquests pressupostos de manteniment ens poden lligar els quatre o fins i tot sis pròxims anys.

Esperem que la tercera licitació del contracte de manteniment de jardins vagi ja a la vençuda.