Un control de la policia del Vendrell a la carretera de Valls.

El Vendrell, incivisme desbocat

Totes aquestes dades llancen missatges molt negatius, primer a la mateixa policia municipal, que sap que les seves multes es tramiten tard i malament

El setembre de 2019, en una de les primeres mocions que el grup de Primàries va presentar al Ple de l’Ajuntament del Vendrell, ja vam plantejar una sèrie de propostes per tal de minimitzar la creixent problemàtica de l’incivisme.

Vam proposar quatre mesures que creiem podien ser eficients per combatre’l:

 1. Fer una campanya que promogui les actituds cíviques.

 2. Establir com una de les prioritats de la Policia Municipal, la denúncia de l’incivisme.

 3. Formar Agents Cívics, aprofitant plans d’ocupació, que puguin col·laborar amb la Policia Municipal per evitar aquests actes incívics.

 4. Agilitzar la tramitació administrativa de les denúncies.

La moció va ser aprovada per unanimitat, però com sol passa, en els dos anys posteriors no s’ha fet res del suggerit. La situació de l’actuació municipal en els darrers tres anys 2018-2020 es pot resumir en les següents dades:

Tot el conjunt dels agents de la Policia Municipal posa 1 multa per actes incívics cada dos dies.

El 69% de les multes de 2018 estan encara en executiva i l’Ajuntament no sap ni tan sols si s’han cobrat.

El 73% de les multes del 2020 que no s’han pagat en voluntària, encara no estan en executiva.

El 2018 es tardaven 162 dies a comunicar una sanció, el 2020 són 205 dies.

S’han posat 69 multes per abandonar residus al carrer. Només s’ha cobrat el 3%.

14 multes per maltractaments animals. Cobrades el 5%

28 multes per orinar al carrer. No se n’ha cobrat cap.

1 multa per fer pintades. No se n’ha cobrat.

32 multes per consumir begudes al carrer. No se n’ha cobrat cap.

12 per deixar excrements i miccions d’animals en fanals i cantonades. No se n’ha cobrat cap.

Del total de les multes només es cobra un 8%.

Totes aquestes dades llancen missatges molt negatius, primer a la mateixa policia municipal, que sap que les seves multes es tramiten tard i malament i a les persones incíviques que saben que poden fer el que vulguin que no els passarà res.

Hi ha una altra manera de governar que podria millorar molt la imatge del Vendrell, però l’actual govern no ho sap fer.


 

Josep M. Llasat és regidor de Primàries del Vendrell