Els alcaldes del Baix Penedès s'han sumat a les protestes pel tancament de Saint-Gobain Glass.

Volem un futur al Penedès

El proper dissabte 3 d’octubre, CCOO i UGT convoquem una manifestació, que respectant els protocols i criteris sanitaris, caracteritzarem com una reivindicació social

El Penedès és la quarta vegueria de Catalunya per nombre d’habitants, un actiu del país de primer ordre en termes socials i econòmics. Els darrers anys ha assumit una consciència creixent de la seva centralitat i de rol connector entre Barcelona, Tarragona i la Catalunya central, que ha de significar oportunitats geoestratègiques per la proximitat amb l’àrea metropolitana de Barcelona. El Penedès té una economia caracteritzada per la complementarietat d’activitats agrícoles, pesqueres, industrials, constructives, comercials i de serveis, sent el sector agroalimentari la seva principal font econòmica i on l’activitat industrial manté un pes fonamental, per la seva diversitat, per la seva aportació a la riquesa territorial i per la generació de llocs de treball.

 

El Penedès continua mantenint mancances importants en matèria d’infraestructures, ordenació de sòl i urbanització, en polítiques de promoció econòmica o en aprofitament dels propis recursos. S’ha de definir amb més claredat l’organització territorial, reforçar els eixos principals de comunicacions, infraestructures logístiques, portuàries, pols de l’activitat industrial, nuclis urbans i territori agrari amb preeminència d’activitat vitivinícola i masses forestals. Tot plegat, caldrà afrontar-ho amb una visió de territori integral i de la seva interrelació amb sistemes econòmics veins.

 

L’actual context socioeconòmic està molt marcat per l’impacte del covid19 i la presentació d’un nombre significatiu d’expedients de regulació d’ocupació, que es sumen a la transició al vehicle elèctric, l’impacte de la crisi de Nissan a l’industria auxiliar existent i d’altres amenaces que sobrevolen en sectors de forta presència amb molts llocs de treball al territori. Recentment s’han afegit els anuncis de tancament de les empreses: Saint Gobain a l’Arboç, Robert Bosch a Castellet i la Gornal i Alfisa a Santa Margarida i els Monjos, amb centenars de persones treballadores directes i indirectes que apunten a una desindustrialització molt negativa i a la que, amb el suport de la ciutadania, ens hi oposarem frontalment. Aquests conflictes, en funció de com es resolguin poden deixar efectes devastadors a curt termini, incrementar de froma significativa les taxes d’atur i eixamplar les desigualts socials. Si no som capaços de revertir la situació, l’horitzó d’un futur al Penedès prosper i amb cohesió social, pot veure’s seriosament compromès.

 

El sindicalisme de classe i confederal apostem per reforçar el diàleg social i arribar a acords de mirada llarga. Proposem actuar generant sinergies econòmiques i socials al territori, prioritzar la finalització i posada en servei del corredor mediterrani per a mercaderies, ordenar un pla de mobilitat sostenible que millori els accessos als polígons d’activitat econòmica, que promocioni l’accés del vianants, la bicicleta i el vehicle elèctric i la promoció d’una governança compartida dels mateixos. Ordenar la dispersió del sòl d’activitats, la indefinició urbanística i millorar els principals eixos viaris que connecten el Penedès amb Barcelona, Tarragona i Igualada o Manresa, l’aposta per desplegar un pla d’aprofitament i desenvolupament de l’energia renovable i l’eòlica, avançar decididament en la gestió de boscos, aprofitant la biomassa forestal i agrícola, uns serveis de qualitat i un turisme connectat al patrimoni, la cultura, la història i el paissatge penedesenc.

 

El proper dissabte 3 d’octubre, CCOO i UGT convoquem una manifestació, que respectant els protocols i criteris sanitaris, caracteritzarem com una reivindicació social. Convoquem a les 11 hores al polígon Casanova (davant de l’empresa ALFISA) i finalitzarà a l’exterior de la sala Alguer de Santa Margarida i els Monjos. Tindrà el suport actiu del conjunt de la ciutadania, administracions, agents socioeconòmics, entitats, partits, entre d’altres. Plegats enviarem un missatge a favor d’un futur pel Penedès.

 

La mobilització exigirà el manteniment dels llocs de treball i cridarà per un futur ple de possibilitats per a la generació d’activitat econòmica que posi en valor la indústria. Una indústria fonamentalment agroalimentària, del paper i les arts gràfiques, pell, tèxtil i del sector de l’automòbil que ha de continuari projectar un futur sostenible, d’alt valor afegit, amb qualificació, generadora de riquesa i de llocs de treball. Alhora hem de potenciar camps d’activitat, avui pràcticament residuals, relacionats amb la transició energètica i ecològica on les administracions s’han de comprometre activament a garantir i contribuir a la seva continuïtat i la seva modernització. Cal donar compliment i desenvolupar amb recursos i continguts l’acord del Parlament de Catalunya de crear la Mesa per a la Industrialització del Penedès i elaborar un Pla de Xoc d’ajut i d’impuls socioeconòmic al Penedès. No es un tema menor en un territori que no s’ha caracteritzat per un desplegament efectiu i útil de les possibilitats que ens dóna la concertació social.

 

Volem un Penedès amb la transició digital i ecològica com a criteris orientadors. Entenem el Penedès com una realitat complexa que combina els seus valors ecològics, culturals, patrimonials amb un desenvolupament econòmic harmònic amb els ecosistemes, paissatges i biodiversitat pròpia, que aposta pel benestar social.

 

Un futur amb treball digne, industria i una economia productiva i sostenible.

 

Josep M. Romero

Secretari general CCOO Baix Llobregat, Alt Penedès, Anoia i Garraf

Francesc Rica

Secretari general UGT Alt Penedès, Garraf i Anoia

Mercè Puig

Secretària general CCOO comarques de Tarragona

Joan Llort

Secretari general UGT comarques de Tarragona