Imatge de gent passejant per la Rambla decorada per Nadal

Les 12 mesures que haurem de complir per celebrar el Nadal

Malgrat que el govern espanyol ja ha presentat un pla, tot i que per ara és conjectural, les comunitats tindran l'última paraula

El govern espanyol ha presentat aquest dimarts, 24 de novembre, un esborrany sobre les mesures que s'implantaran a escala nacional per a permetre celebrar Nadal amb la màxima seguretat possible. El document arriba just un mes abans de la Nit de Nadal, un temps raonable perquè els espanyols puguem organitzar-nos sabent quines circumstàncies s'han de complir per a poder celebrar els típics menjars i sopars nadalencs que molts ja tenen al cap.

Malgrat tot, cal tenir en compte que les mesures que ha marcat el Ministeri de Sanitat, i que es debatran de manera conjunta amb la resta de comunitats autònomes, no substituiran la majoria de mesures que les autonomies tinguin en vigor dins dels seus territoris. Aquest fet pot produir confusió, ja que mentre Sanitat diu que es permetran reunions de fins a sis persones, altres regions com Catalunya van anunciar que, segons evolucioni la corba, podria arribar a ampliar-se aquest límit fins a les deu persones.

Mesures de Sanitat per a Nadal a Espanya

Caldrà esperar per a veure si finalment Sanitat permet a algunes regions modificar aquestes noves mesures en funció de com estigui evolucionant en cada territori la segona onada del coronavirus, però de moment, aquestes són les restriccions que caldrà tenir en compte per a organitzar els sopars de Nadal.

Reunions socials amb un màxim de 6 persones

El text és clar quant a les limitacions d''aforament' en els sopars nadalencs. Recomana que només s'ajuntin persones que pertanyin al mateix grup de convivència, és a dir, que visquin sota el mateix sostre. En aquest cas no hi ha límit de comensals, com és habitual fins ara, però si hi ha gent externa a aquest grup, el nombre màxim d'assistents serà de sis persones.

En el cas de les celebracions d'àmbit laboral, esportiu o estudiantil, la norma també les limita a un màxim de sis persones i a més recomana realitzar-les preferiblement en espais exteriors, sigui a l'aire lliure o en terrasses amb un màxim de dues parets si s'acudeix a un bar o restaurant.

Reducció del toc de queda en la Nit de Nadal i Nadal

El document de Sanitat també és bastant clar quant a la normativa referent al confinament nocturn que la majoria de comunitats autònomes han aplicat. Durant totes les festes es respectarà l'horari marcat per cada autonomia en el seu territori, però les nits del 24 i el 31 de desembre el 'toc de queda' es reduirà en tot el país i s'aplicarà des de la 01.00 i fins a les 06.00 h, per a facilitar que aquells que es reuneixin amb persones amb les quals no conviuen habitualment puguin tornar després a les seves cases.

Retorn dels estudiants a casa

L'esborrany també valora les circumstàncies especials en les quals es trobaran molts estudiants espanyols que estudien fora de la seva comunitat autònoma. Per a ells, el text garanteix que puguin tornar a les seves cases malgrat el confinament perimetral que afecta la majoria d'autonomies, però recomana una sèrie de mesures per a fer-ho de la forma més segura possible, tant per a ells com per a les seves famílies.

Així, els estudiants que tornin a casa per Nadal haurien de reduir les seves interaccions socials al mínim possible en els dies anteriors al seu retorn a casa i extremar totes les mesures de precaució (ús de màscara, rentat de mans...) al seu abast durant aquest temps.

Una vegada estiguin a casa amb les seves famílies, els estudiants hauran d'intentar limitar els seus contactes socials, interactuar a l'aire lliure sempre que sigui possible i utilitzar les màscares. D'aquesta manera s'evitaran contagis durant les festes que es traslladin després als pisos i residències universitàries de les grans ciutats.

Ús de la via pública

Un altre dels aspectes importants del document és que les autoritats treballaran de manera conjunta, tant a escala estatal com autonòmic i fins i tot local, per a potenciar la celebració d'esdeveniments a l'aire lliure, ampliant l'ús de l'espai públic per a esdeveniments culturals, de comerç i hostaleria.

Aquesta norma podria afectar, per exemple, a les típiques celebracions de pessebres vivents o mercats nadalencs que es realitzen en moltes poblacions de manera anual, que comptaran amb aforaments màxims del 50% en els llocs on es realitzin, amb control d'accés.

Sobre aquest tema, la norma recorda que no es podrà beure en la via pública i que estarà prohibit fumar a l'aire lliure si no es pot mantenir una distància mínima interpersonal de, com a mínim, dos metres.

El document també fa esment especial als esdeveniments més multitudinaris, i es demana que s'evitin en la mesura de la possible. En aquest grup d'esdeveniments entrarien les cavalcades dels Reis Mags, que el text demana evitar o canviar per esdeveniments que puguin permetre la distància social i evitar les congregacions habituals de nens i adults rebent a Ses Majestats.

En el cas de celebrar-se, les autoritats recomanen 'cavalcades estàtiques' i celebrades en llocs segurs i a l'aire lliure per a poder controlar l'accés i l'aforament de persones a cada moment.

Esdeveniments esportius

En referència als esdeveniments esportius que puguin celebrar-se en aquestes festes, com la tradicional Marató de Sant Silvestre, l'esborrany de Sanitat permet que es realitzin sempre que respectin les limitacions horàries marcades per les regions i es controli el nombre d'assistents per a facilitar que es compleixi amb la distància interpersonal. A més, s'insisteix a recomanar que aquests esdeveniments se celebrin sense públic i que es faciliti la seva transmissió a través dels canals de televisió.

Residències de majors

La norma permetrà ampliar el nombre de visites que puguin rebre els majors ingressats en centres sociosanitaris, sempre que es puguin complir les mesures d'higiene i prevenció i la distància de seguretat.

Si un resident abandona el centre per a passar aquests dies amb la seva família, a la seva tornada se li realitzarà una prova de diagnòstic i s'extremaran les mesures de vigilància i prevenció per a evitar possibles brots de Covid-19.

La normativa autonòmica

Malgrat les mesures d'àmbit estatal, hi ha moltes altres circumstàncies que es mesuraran en funció de la normativa de cada comunitat autònoma en el seu territori.

Tancaments perimetrals i mobilitat entre territoris

El text de Sanitat és bastant clar en aquest aspecte, i amb l'excepció dels estudiants, la mobilitat entre les diferents comunitats autònomes o regions dins d'un mateix territori dependran de la normativa de l'autonomia.

Si la comunitat autònoma de destí està oberta, les persones podran desplaçar-se a elles per a celebrar Nadal amb la seva família i després tornar als seus domicilis habituals, ja que és una de les causes justificades que permeten els viatges malgrat els confinaments perimetrals.

Però si una autonomia està tancada perimetralment, com la majoria es troben actualment, els ciutadans no podran sortir d'ella per a celebrar les festes en família, ja que no és una causa justificada recollida per les normatives.

En els casos en els quals sí que es pugui fer el desplaçament, les persones han d'assegurar-se de fer-lo de la forma més segura possible en funció del mitjà de transport que utilitzi.

Esdeveniments culturals i celebracions religioses

Si se celebren esdeveniments nadalencs en instal·lacions culturals com a cinemes, teatres, carpes o auditoris, s'hauran de respectar les normatives autonòmiques quant als aforaments màxims permesos, sempre en funció que es pugui mantenir una distància mínima de seguretat d'1,5 metres o d'un seient buit entre dues persones quan es tracta de llocs amb seients.

Amb tot, la norma especifica que aquest tipus d'esdeveniments han de realitzar-se en espais oberts sempre que sigui possible i garantint les mesures de seguretat per als assistents. En el cas de les celebracions religioses també hauran de celebrar-se seguint la normativa autonòmica quant als aforaments màxims permesos i mantenint una distància mínima de seguretat.

A més, es recomana prescindir del cant en els esdeveniments religiosos i utilitzar música gravada, i els esdeveniments hauran de respectar els límits horaris que marca el confinament nocturn en cada localitat. En aquest cas, les autoritats també recomanen facilitar alternatives a aquests esdeveniments a través de la televisió o serveis telemàtics.

Bars i restaurants

Els locals de restauració hauran de regir-se per la normativa de cada comunitat autònoma quant als horaris i aforaments màxims permesos, encara que en aquest punt el text de Sanitat unifica el nombre màxim d'assistents per taula a un total de sis persones. La norma permet que aquest límit sigui inferior en aquells territoris on s'hagi implementat aquesta mesura.

Els locals hauran de garantir una bona ventilació tant en interiors com en exteriors, amb una distància mínima d'1,5 metres entre les diferents taules i entre els comensals d'una mateixa taula. En el cas de les terrasses, es permetrà el seu ús respectant els aforaments i les mesures marcades per l'autonomia i s'estableix que es podran considerar terrasses obertes sempre que comptin amb un màxim de dues parets, d'una altra forma seran considerades com a llocs d'interior i es regiran per aquesta normativa.

Des de Sanitat es recomana també que en els bars i restaurants es promogui l'ús de màscares fins i tot quan s'estigui assegut sempre que no s'estigui consumint, i demanen evitar l'anomenat 'picotejo'. A més, demana evitar el consum de tabac també a les terrasses.

Botigues i centres comercials

Els establiments comercials també es regiran per la normativa autonòmica per a preparar-se per a desenvolupar la seva activitat durant aquestes festes. A més, Sanitat demana a les administracions locals que promoguin el consum de proximitat per a evitar les grans aglomeracions en els centres comercials, que hauran de comptar amb control d'aforament, i evitin la mobilitat el màxim possible.

Les botigues petites hauran de garantir una distància mínima interpersonal d'1,5 metres, i en el cas que no sigui possible, hauran d'oferir els seus serveis mitjançant cita prèvia o amb un únic client a la botiga alhora.

Transports

Dependrà de les comunitats autònomes i de les administracions locals assegurar una bona freqüència d'horaris en el cas del transport públic per a evitar aglomeracions en hores punta, complir l'aforament màxim permès en cada mitjà i garantint l'òptima ventilació, l'ús de màscara i la distància de seguretat.

A més, des de Sanitat advoquen per afavorir la conversió en zona de vianants d'espais, especialment en zones comercials per a permetre una millor circulació de les persones i amb distància de seguretat. També recomanen mantenir els parcs oberts, crear carrils bici i afavorir un repartiment de l'espai públic que permeti realitzar més actes a l'aire lliure.