El exterior de una oficina de empleo en la Comunidad de Madrid.

Els 20 llocs de treball on es necessita més gent: Podries tenir feina ja

La majoria dels llocs de treball estan relacionats amb un mateix sector professional

L'ocupació, i més concretament l'escassetat i la precarietat que no pas per casualitat la caracteritzen, és un dels problemes endèmics del nostre país. A Espanya, la taxa d'atur és avui dia d'un 15,3%, i en els col·lectius més joves puja fins al llindar 37,4%. Només un de cada tres joves treballa. Tot plegat és, doncs, amb el que s'han d'enfrontar cada dia milions d'espanyols que busquen desesperadament treball.

Una peça clau en aquest problema endèmic és el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), que gestiona les demandes d'ocupació i les prestacions públiques. Un altre dels serveis que exerceix el SEPE és la recopilació dels treballs en què és més difícil trobar treballadors. Hi ha llocs de feina que, donada l'especificitat dels seus requisits, fan que sigui molt complicat trobar candidats per a ocupar-los.

Els vint llocs de treball que més costen de cobrir a Espanya: Pots tenir feina immediatament

Aquesta tasca que realitza el SEPE resulta en la llista coneguda com a Catàleg d'Ocupacions de Difícil Cobertura, que publica el Ministeri de Treball i Economia Social. Es renova cada trimestre i inclou un rànquing global i un altre per províncies, illes i ciutats autònomes. El diari 'La Razón' ha publicat aquest dijous, 29 de juliol, un repàs d'aquests llocs de treball de cobertura complicada. En crida l'atenció que la immensa majoria de llocs pertanyen a un mateix sector.

En concret, d'entre la vintena de llocs de treball amb més demanda de treballadors, divuit són del sector naval i de caràcter tècnic. Els únics dos que no pertanyen a aquest àmbit són els esportistes professionals i els entrenadors esportius. 

La llista completa d'ocupacions de difícil cobertura a Espanya

Aquests són els vint àmbits laborals en què hi ha una forta demanda de treballadors a Espanya:

 • Esportistes professionals.
 • Entrenadors esportius.
 • Contramestres de coberta (excepte pesca).
 • Mariners de coberta (excepte pesca).
 • Frigoristes navals.
 • Caps de màquines de vaixell mercant.
 • Maquinistes navals.
 • Mecànics de litoral.
 • Oficials ràdio-electrònics de la marina mercant.
 • Cuiners de vaixell.
 • Mecànics navals.
 • Pilots de vaixells mercants.
 • Sobrecàrrecs de vaixells.
 • Auxiliars de vaixells de passatge.
 • Cambrers de vaixell.
 • Majordoms de vaixell.
 • Caldereters (mestrança).
 • Greixadors de màquines de vaixells.
 • Bombers de vaixells especialitzats.

El sector naval, un dels que té més complicat cobrir els seus llocs de treball a Espanya

El sector naval és gairebé el protagonista únic d'aquest llistat, donades les característiques específiques del sector. A més, cal tenir en compte les característiques de la feina en aquest àmbit, amb condicions extremadament dures i etapes de mesos molt lluny de casa. D'entrada, els llocs que apareixen a la llista tenen un caràcter tècnic, universitari o de formació professional, que no és molt comú.

Tan sols s'estudia sobre aquest àmbit en alguns centres molt determinats, de manera que són molt poques les persones que es llicencien en aquest àmbit concret. A més accedir-hi implica sovint sacrificis que la immensa majoria de la gent intenta evitar en benefici de l'estabilitat personal i familiar. Passar llargues temporades fora de casa, patir unes condicions molt extremes en alta mar o etcètera.

Per a més inri, no sempre en aquest sector els sous són atractius, de manera que encara es generen menys incentius per a cobrir les vacants d'aquests vint àmbits. En definitiva, doncs, tot aquest context ens ajuda a comprendre per què és tan difícil omplir els llocs de treball d'aquests sectors professionals. La llista, com hem explicat, canvia cada tres mesos i val la pena cercar-hi oportunitats per veure quins sectors exigeixen a l'Estat una major demanda d'ocupació.