Foto d'una mà amb bitllets de 50 euros.

Amb 25 anys cotitzats, la Seguretat Social revela la pensió que et quedaria el 2023

T'exigiran que almenys hagis cotitzat un parell d'anys durant els últims 15 anys.

La Seguretat Social eleva fins als 36 anys i 4 mesos per jubilar-se amb el 100%. Però es pot donar el cas que algú no arribi a aquesta quantitat i es quedi, per exemple, en els 25 anys. Val a dir que, malgrat no arribar al temps fixat per l'organisme públic, també es pot percebre una pensió.

Tal com recull la Llei General de la Seguretat Social a l'article 205, el treballador té dret a cobrar aquesta paga. Per això, una condició indispensable és que disposi de, com a mínim, 15 anys cotitzats. A més, dos han d'incloure's dins dels 15 anteriors a la sol·licitud de jubilació.

Quan arribi a la cotització mínima de 15 anys, el treballador retirat tindrà la possibilitat de cobrar el 50% de la pensió generada. A partir d'aquí, la prestació experimentarà una millora entre el 0,19% i el 0,21% per cada mes cotitzat. Per assolir el 100% exigiran tenir els 36 anys que fixa la llei.

Què passa si no arribo als 15 anys de cotització?

Es pot donar el cas que hi hagi gent que no arribi als 15 anys mínims que determina la Seguretat Social per accedir a una pensió. És una mica més freqüent del que pensem, sobretot entre dones que van deixar els seus treballs quan van decidir tenir fills.

Aparquen la seva carrera laboral per centrar-se en la cura dels descendents. Si això passa, aquells que no arribin al mínim també es poden beneficiar d'una pensió no contributiva. Aquest any pujarà fins als 484,61 euros.

Però també t'hauràs preguntat què passa quan et quedes a terra de ningú. Superes el mínim de 15 anys, però no arribes als 36 anys.

Foto d'unes mans amb diners i un moneder
La Seguretat Social t'exigirà tenir com a mínim 15 anys cotitzats per accedir a la jubilació | GETTY IMAGES

El 2023, per cada mes que li sumis de més als quinze anys, se li afegirà un mínim de cotització amb un 0,21%. Aquest percentatge es generarà fins al mes 106. A partir d'aquí, per cadascun dels 146 mesos següents fins a assolir els 36 anys, es genera un 0,19%.

Per fer el càlcul de la pensió de jubilació es prenen sempre els mesos complets cotitzats. En cas que algú hagi treballat 30 anys, 4 mesos i 21 dies, a efectes de jubilació es tindran en compte 30 anys i 4 mesos. Si això passa, al beneficiari li correspondria el 87,08%.

És la quantia que s'extreu del 86,32% pels 30 anys de cotització, més del 0,76% per aquests quatre mesos de més. Que serien un 0,19% per cada exercici. Però què passa si em quedo durant els 25 anys treballats? Com ja t'advertim abans, també tindràs dret a cobrar una paga de jubilació.

Si fos així, la base de cotització quedaria determinada en el 74,92%. Per part seva, si et conformes amb els 20 anys, el percentatge arribaria al 62,60%, mentre que amb 27 anys s'arribaria al 79,48%. Són dades a tenir en compte si tens pensat retirar-te a curt termini.

La paga de Nadal és molt esperada pels jubilats
Per cobrar la pensió completa t'exigiran 36 anys d'aportació a la Seguretat Social | Getty Images

Quant percebo amb 25 anys cotitzats?

Hi ha la possibilitat d'assolir la jubilació amb 25 anys aportats a la Seguretat Social. A més, has de saber que aquest any es valoraran les bases de cotització dels darrers 25 anys per determinar-ne la quantia exacta.

Sobre aquests anys es calculen les 12 bases de cotització que el treballador hagi tingut a cada exercici. Finalment, es prenen la mitjana de 300 bases i es divideixen per 350.

Les bases de cotització les trobes disponibles a les nòmines que et facin arribar les empreses. Es poden veure amb força facilitat. A més, si tens algun tipus de dubte, la Seguretat Social té la possibilitat de remetre't un informe amb les bases.

      Imatge del logotip de WhatsApp     NOVETAT WHATSAPP: Clica aquí per rebre GRATIS i en EXCLUSIVA les notícies més destacades de CATALUNYA al WhatsApp!