Interior d'una de les oficines del SEPE

Ho diu la Seguretat Social: les úniques 4 pensions que no prescriuen a Espanya

T'expliquem quines són les pensions que no tenen data de caducitat

Les pensions són una paga més que desitjada per milions de persones, i que molts estan esperant a cobrar-la una vegada la seva etapa laboral s'acabi. Parlem del cas de les pensions de jubilació. Però pensions n'hi ha moltes a la Seguretat Social i avui parlarem d'un tema que segur interessa milers de ciutadans del país.

El tema de la prescripció de les pensions és molt important per a la majoria dels espanyols que cobren una pensió. És sabut per tothom que les pensions contributives tenen una data de prescripció per norma habitual, cosa que no els agafa per sorpresa.

Logo de WhatsAppNOVETAT WHATSAPP: Clica aquí per rebre GRATIS i en EXCLUSIVA les notícies, novetats i últimes hores de PENSIONS al WhatsApp!

La Llei de la Seguretat Social fixa que el dret al reconeixement dels subsidis prescrigui als cinc anys. Un període més que suficient per demanar aquest tipus de prestacions, que poden ser molt variades com bé saben els nostres pensionistes.

Les 4 pensions de la Seguretat Social que no prescriuen i encara no te n'havies adonat

És ben cert que els beneficiaris poden obtenir aquestes prestacions quan compleixen certs requisits, però el que molts desconeixen és que hi pot haver una data de caducitat. Sí, com ho sents, estigues molt atent si no vols quedar-te en fora de joc.

Muntatge amb les mans d'una persona gran subjectant bitllets d'euro i un cercle amb un jubilat amb cara de pensatiu
Apunta bé les pensions que no tenen prescripció | Getty Images, Studioroman

Val a dir que aquest tram de cinc anys, al seu torn, es pot veure interromput per certs casos com algun deute o reclamació extrajudicial.

Amb tot, cal saber que el dret al reconeixement de les prestacions prescriu als cinc anys des del dia posterior al que es faci efectiu aquest subsidi. Per això hem de caminar amb peus de plom si no volem endur-nos una sorpresa desagradable.

El que has de saber sobre el límit a l'hora de reconèixer les pensions

Així mateix, la legislació marca que si la quantia d'una prestació reconeguda es veu afectada com a conseqüència d'una sol·licitud de revisió, hi haurà un gir en aquesta quantia. Amb tot, s'acabarà revertint fins als tres mesos com a màxim anteriors a la presentació d'aquesta revisió de què hem parlat.

Aquesta prescripció d'una pensió es pot veure alterada entre altres causes per una actuació davant dels tribunals de qualsevol deute per part del deutor o una reclamació extrajudicial. I si es posa en marxa un procediment judicial contra un suposat culpable, la prescripció serà suspesa mentre s'està celebrant el cas.

Això sí, cal saber que més tard es pot reprendre sense cap problema. Es pot dur a terme així començant el termini des del moment en què es notifiqui la interlocutòria de sobreseïment.

No prescriuen les de jubilació, viduïtat, orfandat i les que atorguen favors familiars

Malgrat tot, aquesta regla exceptua quatre pensions que no prescriuran i en parlarem breument en aquest article. Amb tot, avui ens referirem a les pensions que no tenen data de caducitat. I parlem de les de jubilació, viduïtat, orfandat i les que atorguen favors familiars.

Muntatge amb mans d'una persona gran i un cercle amb diversos bitllets d'euro
Les pensions de jubilació no prescriuen | Getty Images Signature, DAPA Images

Has de conèixer amb totes les lletres que el reconeixement d'aquestes prestacions no prescriu. Però els beneficiaris han de ser conscients que, segons la regulació vigent, els efectes econòmics d'aquests subsidis es retrotrauran. Ho faran al cap de tres mesos previs a la data de sol·licitud de la pensió.

Alhora, aquesta mateixa legalitat fixa que algunes prestacions puguin finalitzar després d'un any, si no s'haguessin fet efectives. Pren-ne nota perquè són aspectes a tenir en compte. Dins aquests supòsits que hem comentat ens trobem amb les pensions periòdiques i els subsidis d'únic pagament. Per això, des d'avui ja saps quin tipus de pensions no tenen data de caducitat.