Imatge d'un caixer automàtic.

Advertència del Banc d'Espanya: Hisenda es podria quedar els diners del teu compte

El saldo d'un compte bancari que no utilitzes se'l pot quedar l'Estat

Si teniu un compte bancari que ja no utilitzeu, l'estat podria quedar-se amb el vostre saldo després de vint anys d'inactivitat. El Banc d'Espanya recomana cancel·lar tots aquells comptes sense moviments i que ja no estiguin actius.

I és que l'entitat pot continuar cobrant-te comissions de manteniment, segons s'estableix al contracte. «Encara que la deixis amb saldo zero, no es considera un compte cancel·lat i pot generar costos», avisen. «I si es produís un descobert, et podria cobrar interessos i comissions per aquest fet».

Tot i això, no es podrien cobrar comissions d'aquest tipus si el descobert es donés a causa del càrrec d'aquests interessos. «Les entitats, generalment, no acostumen a cobrar comissions en comptes que tinguin saldo zero per evitar que es generi un descobert», expliquen a la seva pàgina web.

Una mà traient bitllets d'un caixer automàtic
L'entitat pot seguir cobrant comissions a un compte sense moviments | GTRES

El banc ha de continuar remetent al client els extractes i la resta de documents informatius exigibles com està pactat. A més, en cas de descobert, han de «reclamar-te periòdicament el saldo pendent per evitar la sorpresa de quantitats pendents desconegudes».

Però si no hi ha hagut moviments al compte durant un cert temps, l'entitat podria no enviar-te el resum mensual. D'aquesta manera, el banc considera el compte com a abandonat si transcorren vint anys sense cap moviment. Quan això passa, el saldo es traspassa a l'Estat.

Tot i això, el banc està obligat a informar el titular del compte abans que es produeixi el traspàs a Hisenda, almenys amb tres mesos d'antelació. L'avís s'ha de fer mitjançant correu electrònic o a través d'un mitjà anàleg a l'adreça que tingui el banc.

També caldrà garantir que no s'ha produït cap moviment ni gestió per part del titular al compte bancari. A més, si ho sol·liciten, se'ls ha de facilitar als titulars o hereus la certificació que s'han lliurat a l'Administració General de l'Estat.

Cancel·lar un compte bancari

Per anul·lar un compte bancari, és important que es donin instruccions precises i de manera escrita. Cal contactar amb el banc per demanar aquesta cancel·lació. No n'hi ha prou «amb deixar el saldo a zero», expliquen.

Una operació que es pot fer en qualsevol moment i sense necessitat d'avisar amb antelació. Aleshores, l'entitat haurà de cancel·lar el compte abans que transcorrin 24 hores de la sol·licitud.

«La cancel·lació serà gratuïta si el contracte és de durada indefinida», diuen. També «si té un termini superior a sis mesos i volem tancar-la un cop transcorregut aquest període de temps».

Imatge d'arxiu d'una persona pagant amb targeta de crèdit
El banc haurà de seguir remetent els extractes i altres documents informatius exigibles | pixabay

No obstant això, una vegada que es cancel·li el compte s'haurà d'abonar la part proporcional meritada si el contracte de compte tenia previst el cobrament de comissions i s'han carregat periòdicament. Però si s'han pagat anticipadament, el banc haurà de reemborsar la part proporcional.

Els bancs també han d'ajudar al client a fer el trasllat de compte si la intenció és canviar d'entitat bancària.