Una oficina del SEPE amb dos joves turistes revisant un mapa

Advertiment del SEPE a tots els que cobren un subsidi o una prestació el 2024

Les ajudes es podran suspendre o extingir depenent del motiu del viatge, del temps que estiguem fora i, en excepcions, del país al qual viatgem

El Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) podrà extingir o suspendre una ajuda si viatgem a l'estranger. Tot i que aquesta decisió dependrà del motiu del trasllat, del tipus de prestació, així com del temps que duri l'estada.

En tots els casos, la persona que faci un viatge per qüestions de feina, oci, estudis o accions de cooperació internacional ha d'informar l'oficina de treball.

Si el trasllat és per feina, però és inferior a un any, la prestació contributiva quedarà suspesa, per la qual cosa podràs reprendre-la a la tornada. Si es tracta d'un viatge de més d'un any, el SEPE té dret a extingir aquesta compensació.

Tot i que hi ha excepcions, ja que si el país de treball és Suïssa o és dins de la UE, pots exportar l'ajuda fins a un màxim de sis mesos. En aquests casos, les condicions per poder rebre l'ajuda exigeixen haver estat com a demandant de feina a Espanya quatre setmanes seguides.

Si el que cobres és la RAI, s'estableix un límit de sis mesos com a màxim si no vols perdre aquesta renda. Si el viatge és inferior a mig any, l'ajuda quedarà en suspensió.

En cas que quedi interrompuda, l'interessat podrà acudir a l'oficina de l'atur un cop hagi tornat de l'estranger. D'aquesta manera, es reprendrà sempre que s'aporti la documentació sol·licitada i s'especifiqui el motiu de la sortida.

També tindràs dret a rebre una compensació si tornes d'un país fora de la UE, sempre que no sigui Suïssa o Austràlia. En aquest cas tindràs dret a la renda activa d'inserció com a persona emigrant retornada.

Però, què passa quan algú està cobrant una ajuda i se'n va de vacances?

La situació canvia completament si el vostre viatge està relacionat per motius d'oci i té una durada de quinze dies. En aquests casos, l'organisme públic d'ocupació manté l'ajuda sempre que es compleixi amb les obligacions establertes per la llei. Si és un viatge de més de dues setmanes fins als 90 dies, la quantitat percebuda queda extingida.

Si n'ets un, i tens pensat anar de vacances, t'hauràs d'informar abans de fer-ho. A més, si et truquen de la teva oficina de treball per a una entrevista o curs hauràs de presenciar-te tret que no vulguis perdre la prestació. En cas contrari, aquest fet es considera una infracció i perdràs tots els drets.

El SEPE explica que aquelles persones que estan a la recerca activa de feina han de complir les seves obligacions i només poden sortir de viatge quinze dies a l'any.