Catalunya assoleix la xifra més alta de la història en recollida selectiva

El número arriba al 45% del total, és a dir, 1,8 milions de tones, el qual representa un augment respecte l’any anterior del 9%

ARC: Moment de la presentació de les dades de residus
Les fraccions de recollida selectiva no deixen de créixer | ARC

El passat dijous 23 de juliol, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, acompanyat del director de l’Agència de Residus de Catalunya, Josep Maria Tost, ha presentat les dades de generació de residus municipals a Catalunya durant l’any 2019.

Segons les xifres registrades l’any passat, a Catalunya es van generar 4 milions de tones de deixalles, que corresponen a 1,4 quilos per habitant i dia. El conseller Calvet ha valorat que aquestes dades fan pensar que, a poc a poc, anem canviant la manera de consumir per apropar-nos a una via més preventiva respecte a la generació de residus.

En termes d’emergència climàtica, gràcies a la recollida selectiva, l’any 2019 es va evitar l‘emissió de 564.000 tones de gasos amb efecte hivernacle, una xifra equivalent al CO2 que produeixen 564.000 vehicles durant un any recorrent una distància de 10.000 quilòmetres.

Els residus recollits selectivament continuen augmentant

Respecte a l’any anterior, la fracció de paper i cartó s'emporta el primer premi en sostenibilitat amb un augment del 29%.

El vidre és la següent fracció en ascens amb un 6,6%. Tenint en compte que les més de 200.000 tones recollides la situen a nivells assolits l’any 2008, quan es va produir el màxim històric, es pot considerar una xifra molt elevada. 

La fracció orgànica també ha arribat al màxim registrat mai amb un increment del 6% respecte al 2018, i els envasos lleugers amb un +4,5%. El servei de recollida de l’orgànica s’ha prestat a 793 municipis, dels quals 294 tenen també implantat el servei d’autocompostatge.

La fracció resta — aquella que no forma part de la recollida selectiva — ha disminuït un 3,75% respecte a l’any anterior amb una xifra de 2,2 milions de tones. Gairebé el 70% s’ha destinat a tractament mecànic biològic previ a la disposició final. D’aquest, el 23,4% ha anat a l’abocador sense un tractament previ.

Increment de recollida selectiva
L’any 2019 es va evitar l‘emissió de 564.000 tones de gasos amb efecte hivernacle | ARC

Calvet ha qualificat d’«essencial» la implicació dels ens locals

El conseller ha anunciat que l’Agència de Residus de Catalunya està treballant en la redacció d’un text articulat de la nova Llei de prevenció i gestió dels residus i ús eficient dels recursos de Catalunya. Calvet afirma convençut, «calen més esforços per incrementar la recollida selectiva implantant models eficients com el porta a porta, contenidors intel·ligents, models de pagament per generació i assegurar que el comerç i serveis realitzen correctament la recollida selectiva».  

Aquesta llei està prevista pel proper mes de setembre i el seu objectiu és «permetre activar mecanismes amb tots els actors, especialment amb el sector empresarial, per facilitar noves maneres de consumir i, particularment també de produir, perquè el millor residu és el que no es produeix».

Balanç dels resultats 2019 dels residus municipals a Catalunya
L'ARC registra la xifra més alta de la història en recollida selectiva | ARC

Totes les dades amb relació a la generació de residus municipals es troben a l’apartat Estadístiques del web de l’ARC. Els detalls de la recollida selectiva bruta, destí primari de la fracció resta i generació de residus a Catalunya es troben als arxius adjunts de la mateixa web.

  


Comentaris

envia el comentari