Logo Catalunya Diari
Logo Catalunya Diari
Logo Instagram CatalunyaDiari
Logo Messenger
Imatge d'una família somrient

Nova ajuda de 100 € al mes per fill: a quines famílies la donaran i amb quins requsits

El Consell de Ministres va aprovar aquest dimarts la nova Llei de Famílies

La Llei de famílies aprovada pel Consell de Ministres aquest dimarts porta diverses novetats. Entre aquests canvis trobem el reconeixement a la diversitat de les situacions familiars i a les barreres en la conciliació i en la criança a què s'enfronten aquestes famílies.

A més, es confirma que durant tot el 2023, els interessats que tinguin fills i filles de 0 a 3 anys podran optar a l'ajuda de 100 euros al mes. Era una mesura que ja estava en marxa des del començament d'any, però que ara s'amplia.

El departament ha realitzat uns estudis previs i, segons els seus càlculs, aquesta mesura beneficiarà unes 250.000 noves mares a Espanya.

 

Grups beneficiaris de la renda de criança

La ministra de Drets Socials, Ione Belarra, anuncia que aquesta renda de criança de 100 euros al mes a mares queda ampliada a les dones que perceben una prestació per desocupació, que cotitzin 30 dies a partir del part i a les que treballen a temps parcial o amb contracte temporal.

A més, ha destacat que «Espanya viu una emergència de conciliació» i que «segons els nostres càlculs, aquesta mesura beneficiarà entre 200.000 i 250.000 noves mares, amb la qual cosa, pràcticament, estem arribant a l'últim objectiu d'universalització d'aquesta renda».

El govern ja no parla de «famílies nombroses» sinó de famílies amb «més necessitats de suport a la criança». A més, s'estima que 300.000 famílies monomarentals amb dos fills podran accedir a les mateixes ajudes que les altres llars nombroses, ja que aquesta nova llei preveu «protecció social, jurídica i econòmica que atengui les seves necessitats específiques».

Imatge d'un pare cordant el cinturó de seguretat a la seva filla
Les famílies monoparentals també podran optar a l'ajuda si compleixen els requisits | GETTY IMAGES

Tindran dret a aquesta mateixa renda de criança aquelles famílies que temporalment es trobin en situació de monoparentalitat perquè un dels dos progenitors estigui ingressat en un hospital durant més d'un any o romangui a la presó, o perquè la guàrdia i custòdia la tingui només un d'ells.

La ministra ha posat èmfasi que la llei reconeix el dret subjectiu a l'accés universal a l'atenció primerenca gratuïta i de qualitat. Així, l'Administració General de l'Estat i les comunitats autònomes ha anunciat que es desenvoluparà un marc estatal de suport «per igualar les oportunitats en un moment clau per als nens i nenes com és el període de 0 a 3 anys» els primers 1000 dies.

Les famílies amb més necessitats de suport a la criança seran aquelles que quan un fill o un progenitor tinguin una discapacitat o una família monoparental amb dos fills. Així mateix, les famílies de 'categoria especial' seran aquelles que tinguin 4 fills, i no 5; les que tinguin tres fills en un part múltiple, i no quatre, com fins ara; i les que tenen tres fills i recursos baixos, és a dir, fins al 150% de l'IPREM.

Mesures que aportarà la nova Llei de Famílies

Entre els nous canvis, la llei crea tres permisos de cures. El primer abastarà un permís per tenir cura de cinc dies l'any, retribuïts, per atendre un familiar fins a segon grau o convivent. Els treballadors o treballadores podran utilitzar en cas d'accident o de malaltia greus, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que necessiti repòs.

Imatge d'una família fent-se una abraçada
Les famílies nombroses entren a la nova Llei de Famílies | GETTY IMAGES

També s'ha incorporat per primera vegada un permís parental de vuit setmanes i els pares podran decidir com gaudir d'ell aquests dies, si de manera seguida o de manera intermitent fins que el menor faci vuit anys; i un permís de quatre dies per absència per atendre un familiar que requereixi atenció immediata, que se'n podrà gaudir per hores.

A més, la llei progressa en l'equivalència de drets entre els matrimonis i les parelles de fet. Aquestes últimes podran sol·licitar els 15 dies de permís per registre equiparables al matrimoni.

La llei ha creat un nou escenari de reconeixement i protecció per a les famílies LGTBI, amb algun membre amb discapacitat, famílies múltiples, reconstituïdes, adoptives o d'acollida.

En concret, les famílies nombroses, és a dir, aquelles que tenen diversos fills o filles alhora, seran considerades com a col·lectiu d'especial protecció i els fills i filles de parelles no casades podran ser inscrits al registre pel progenitor no gestant.