L'ajuda que pots cobrar si estàs a l'atur encara que hagis cotitzat menys d'un any

El SEPE ofereix un ajut de 430 euros mensuals de 3 a 21 mesos segons el temps cotitzat i la situació familiar

Bitllets d'euro
La quantitat depèn del temps cotitzat i la situació familiar | Catalunya Diari

En plena crisi econòmica han estat molts els qui, malauradament, han perdut la feina. Segons la llei, has d'haver cotitzat almenys 365 dies en els últims 6 anys per cobrar la prestació per desocupació, però existeix el subsidi per a aquelles persones en atur que no han cotitzat prou. Es diu subsidi per pèrdua d'ocupació.

El Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) ofereix per a aquests casos un subsidi de 430 euros al mes, que es calcula en funció del temps cotitzat i la situació familiar, sobretot si el beneficiari té fills menors de vint-i-sis anys. Per rebre el subsidi per pèrdua d'ocupació has d'estar a l'atur i inscrit com a demandant d'ocupació durant el període que cobres l'ajuda. A més, has d'haver cotitzat per atur, com a mínim, tres mesos si tens responsabilitats familiars, o sis mesos si no les tens. Un altre requisit és no tenir rendes superiors al 75% del salari mínim interprofessional.

Actualment, el salari mínim està en 950 euros. Es tenen en compte les rendes íntegres i brutes, i no s'apliquen les dues pagues extraordinàries. Els requisits han de ser acceptats en el moment de sol·licitar el subsidi, durant les pròrrogues i les represes, i mentre es rep l'ajut. En el cas de no complir amb els requisits de les rendes i les responsabilitats familiars, podràs obtenir el subsidi si justifiques que compleixes els requisits dins el termini d'un any des de la data en què s'obre la sol·licitud. 

Subsidi per a majors de cinquanta-dos anys

Si ets major de cinquanta-dos anys, pots accedir al subsidi per desocupació per a persones majors de cinquanta-dos anys treballadores. Si algun cop has interromput el cobrament d'una prestació contributiva per treballar menys d'un any, has de sol·licitar la represa de la prestació. El mateix passa si ho has fet amb un subsidi per desocupació per a treballar menys d'un any.

Però si no és la primera vegada que ho suspens, tens diversos períodes treballats i entre tots sumen 365 dies o més, has de sol·licitar una nova prestació contributiva per desocupació. La durada del subsidi depèn del nombre de mesos cotitzats. Si no tens responsabilitats familiars, serà de sis mesos, sempre que hagis cotitzat sis mesos o més.

Si tens responsabilitats familiars o has cotitzat menys de sis mesos, el subsidi durarà tres, quatre o cinc mesos. Si has cotitzat sis mesos o més, el subsidi s'allarga fins als vint-i-un mesos (sis mesos prorrogables per períodes de sis mesos fins a la seva extinció).

Per a treballadors fixos discontinus, la durada del subsidi és igual al nombre de mesos cotitzats per atur en l'any anterior. Si et quedes sense feina després d'haver cobrat el subsidi i vols demanar una prestació contributiva, no es tindran en compte les cotitzacions que van servir per aprovar aquest subsidi.

La quantitat

La quantitat del subsidi per desocupació és igual al 80% del IPREM (Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples). Si t'has quedat sense feina i treballaves a temps parcial, es calcularà en proporció a les hores treballades en l'últim contracte. Durant el temps que cobres l'ajuda, el SEPE ingressarà les cotitzacions a la Seguretat Social corresponents a les prestacions d'assistència sanitària i protecció a la família.

Per al subsidi dels més grans de cinquanta-dos anys, el SEPE ha de cotitzar també per a la jubilació, prenent com a base el 125% del topall mínim vigent en cada moment. Per a la resta ingressarà les cotitzacions per jubilació durant un període de seixanta dies a partir de la data d'alta del subsidi, prenent com a base el límit mínim de cotització.

Com presentar la sol·licitud

Per presentar la sol·licitud pots fer-ho en el termini de quinze dies des de l'endemà que t'hagis quedat legalment sense feina. A partir de llavors neix el teu dret a l'ajut. Si l'empresa t'ha abonat les vacances, tindràs dret al subsidi l'endemà a la fi del període que correspongui a aquestes vacances.

Si presentes la sol·licitud fora de termini, s'aprovarà a partir de l'endemà de la data de sol·licitud, així que perdràs els dies compresos entre la data que hagués correspost i la data en què vas presentar la sol·licitud. Si t'has retardat set dies, per exemple, es restaran set dies al període de percepció de l'ajuda.

Pots presentar la sol·licitud a la seu electrònica del SEPE, a l'oficina de prestacions demanant cita prèvia, a qualsevol oficina del registre públic o per correu administratiu.


Comentaris

envia el comentari