Logo Catalunya Diari
Logo Catalunya Diari
Logo Instagram CatalunyaDiari
Logo Messenger
Muntatge amb oficina del SEPE i cercle vermell amb mans sostenint bitllets d'euro

L'ajuda del SEPE per a menors de 65 anys que no aconsegueixen trobar feina

Els aturats de llarga durada són una de les grans preocupacions del SEPE, que compta amb ajudes específiques per a ells

El SEPE cerca protegir les persones en situació d'atur a través de diverses ajudes. En primer lloc, destaquen les prestacions de caràcter contributiu. Tot i això, no són les úniques.

Quan aquestes primeres ajudes s'han esgotat, o si l'interessat no reuneix els requisits per accedir-hi, també hi ha la possibilitat de sol·licitar els subsidis per desocupació. Això sí, si es reuneixen certes condicions.

La RAI, orientada a aturats de llarga durada

En cas que s'hagin esgotat aquestes dues cobertures inicials, el beneficiari pot sol·licitar la Renda Activa d'Inserció, coneguda com a RAI per les sigles. És un ajut econòmic amb un objectiu clar.

Està integrada dins del pla general orientat a millorar les oportunitats de tornada al mercat laboral per als treballadors amb necessitats econòmiques que no són capaços de trobar feina. És el cas, per exemple, dels aturats de llarga durada.

Requisits generals per cobrar la Renda Activa d'Inserció (RAI)

Per cobrar la Renda Activa d'Inserció del SEPE cal complir diversos requisits. Entre ells, destaquen els següents:

 • Estar en situació de desocupació i inscrit com a demandant d'ocupació durant la percepció de l'ajuda. Subscriure l'acord d'activitat.
 • Tindre menys de 65 anys.
 • No tenir ingressos de més del 75% de l'SMI al mes (810 euros actualment).
 • Si es té cònjuge o fills menors de 26 anys o més grans amb discapacitat, així com menors en acollida, la suma de les rendes, dividida entre el nombre d'integrants de la unitat familiar, tampoc no pot superar els 810 euros.
 • També tenen dret a la RAI les víctimes reconegudes de violència de gènere, sexual o domèstica. Per això, no s'han pogut beneficiar abans de tres programes i no poden conviure amb l'agressor.
 • D'altra banda, també han de figurar com a demandant d'ocupació i han de complir el requisit de renda. Si no, poden no tenir el dret a percebre aquesta ajuda del SEPE.

Requisits específics per accedir a la RAI si ets aturat de llarga durada

A més dels requisits generals anteriors del SEPE, aquells aturats de llarga durada que vulguin accedir a la RAI també han de complir uns requisits específics.

I és que cal tenir en compte que la RAI també es pot cobrar per un altre tipus de circumstàncies. Com per discapacitat, perquè és emigrant retornat o víctima de violència de gènere, sexual domèstica. En aquests casos es demanen uns requisits específics diferents.

Per als aturats de llarga durada, les condicions per a aquest ajut del SEPE són les següents:

 • Tenir 45 anys o més.
 • Haver esgotat una prestació contributiva o subsidi per desocupació (llevat de sanció).
 • No comptar amb dret a percebre prestacions o subsidi per desocupació o a la renda agrària.
 • Poder acreditar davant del servei públic d'ocupació de la comunitat haver realitzat un mínim de tres accions de cerca activa d'ocupació abans de la sol·licitud.
 • Haver estat inscrit a l'oficina d'ocupació (ininterrompudament) un mínim de 12 mesos.
 • No haver rebutjat una oferta adequada ni haver-se negat a participar en qualsevol tipus d'acció que tingui per objectiu augmentar l'ocupabilitat.

Durada i xifra d'aquest ajut del SEPE

La RAI es podrà percebre durant un màxim d'11 mesos i es podrà cobrar amb efectes l'endemà de la sol·licitud. Pel que fa a la quantia, és del 80% de l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM). Actualment, 480 euros al mes.

Pel que fa a les víctimes de violència de gènere, sexual o domèstica que hagin hagut de canviar de residència durant els 12 mesos anteriors a la sol·licitud, podran sol·licitar al SEPE tres mensualitats de la RAI en pagament únic.