Una ama de casa cocinando

Si ets mestressa de casa i tens més de 45 anys pots demanar diverses ajudes

Les mestresses de casa no cotitzen a la Seguretat Social, però poden beneficiar-se de subvencions sempre que compleixin una sèrie de requisits

La feina de les mestresses de casa no està prou valorada i és molt necessària. Les persones que es dediquen a la llar no cotitzen a la Seguretat Social, per la qual cosa no tenen dret a l'atur ni a demanar la baixa o la pensió contributiva.

Tanmateix, aquest col·lectiu sí que pot beneficiar-se d'una sèrie de subvencions sempre que compleixin certs requisits. És el que passa amb la renda activa d'inserció (RAI). Una ajuda pensada per a majors de 45 anys que no tinguin ingressos i que no cobrin cap mena de prestació del SEPE.

Per tant, les mestresses de casa podrien optar a aquest tipus d'aportacions econòmiques. Es tracta d'una subvenció que també disposa d'un programa específic de formació per facilitar la inserció al mercat laboral.

L'ajuda suposa el 80% de l'IPREM, que és l'indicador públic de renda d'efectes múltiples. Enguany, la quantia d'aquest ajut ascendeix a 451,78 euros, que suposen 20 euros més que l'any passat.

Es considera una aportació extraordinària pensada per a les persones que es troben sense feina i amb dificultats econòmiques. També s'orienta a la gent que presenti dificultats per reincorporar-se al mercat laboral.

Altres col·lectius que opten a aquests ajuts, a més de les mestresses de casa, són les víctimes de violència de gènere. També els emigrants retornats de més de 45 anys i els aturats amb una discapacitat igual o superior al 33%.

Per beneficiar-se de la RAI cal complir una sèrie d'obligacions, tant en el moment de la sol·licitud com durant el període que es rebi. Cal estar inscrit com a demandant d'ocupació al SEPE i haver estat, com a mínim, dotze mesos apuntat. Tampoc s'ha de disposar d'ingressos propis i la unitat familiar no pot ultrapassar el límit d'ingressos estipulat.

Però les administracions també compten amb altres subvencions dirigides als majors de 45 anys que no tinguin recursos. És el cas dels subsidis per a aquest grup de població també cal complir uns requisits.

Tenen la possibilitat d'optar-hi les dones aturades que ja no cobrin l'atur, que tinguin més de 45 anys i que no tinguin càrregues familiars. En el cas que hagin esgotat la prestació i comptin amb responsabilitats familiars, la situació canviarà. La presència d'un cònjuge o un fill de fins a 26 anys permet sol·licitar un ajut a l'atur per les seves responsabilitats.

Les mestresses de casa poden ajudar-se d'altres subvencions

Existeixen altres possibilitats o ajudes de les administracions dirigides a les mestresses de casa, com ara l'Ingrés Mínim Vital, que està pensat per prevenir l'exclusió social i el risc de pobresa. Sobretot en la gent que visqui sola o que estigui en una unitat de convivència.

És una opció molt interessant per a aquells que tinguin pocs recursos i que necessitin satisfer les seves necessitats bàsiques. A més de les subvencions que pugui facilitar el govern espanyol, també trobem les de les comunitats autònomes.

Cada territori disposa d'una altra sèrie d'ajudes, que poden ser d'interès per als col·lectius més desfavorits. Només cal posar-se en contacte amb els serveis socials d'ajuntaments o comunitats per conèixer-ne les obligacions. En aquests casos, els requisits són molt més estrictes.

La quantia varia en funció de la comunitat i de la situació familiar de cada sol·licitant. Les rendes autonòmiques d'inserció poden arribar fins a 1.221 euros per unitat familiar, com és el cas de Navarra. A Catalunya, aquesta quantitat arriba als 1.122 i és la segona més alta del país, segons les dades del Ministeri de Drets Socials.

A l'altre costat de la balança es troben Ceuta i Canàries. La unitat familiar de la primera ronda els 420 euros, davant dels 667,75 de les illes.