La sessió ordinària del Consell Plenari de l'Ajuntament de Tarragona d'aquest setembre

L'Ajuntament de Tarragona aprova el Pla Local d'Habitatge: «És una eina indispensable»

La consellera Eva Miguel assegura que serà el full de ruta en matèria d'habitatge

El consell plenari de l'Ajuntament de Tarragona, reunit aquest divendres, ha aprovat el Pla Local d'Habitatge. Aquesta eina pretén ser un full de ruta per donar solució a les problemàtiques principals diagnosticades en matèria d'habitatge a la capital tarragonina. En aquest sentit, la consellera d'Habitatge, Eva Miguel, ha assenyalat que «el pla és una eina indispensable per fer front a l'emergència social existent al voltant de l’habitatge».

Miguel ha afegit que «donar solucions a la problemàtica de l'habitatge és una prioritat absoluta». Així mateix, la consellera ha anunciat que durant el pròxim mes de març es farà la primera convocatòria del Consell de l'Habitatge, en el transcurs de la qual es constituirà aquest òrgan que s'ha d'encarregat de «marcar l'agenda política i ser garant que el Pla Local de l'Habitatge es desplegui amb totes les garanties».

Així mateix, ha dit que aquest Consell de l'Habitatge s'encarregarà també de «promoure, planificar i programar les actuacions previstes en matèria d'habitatge».

«Tothom hi guanya»

Eva Miguel ha afegit que «el Pla Local d'Habitatge és un document de ciutat amb el qual tothom hi guanya», alhora que ha recordat que es posa punt final a un recorregut llarg «iniciat per Josep Maria Milà i que va continuar amb Hermán Pinedo, que va liderar el procés participatiu». En aquest sentit, la consellera ha assegurat que «és el full de ruta en habitatge, perquè marca tot allò que s’ha d'implementar. I també és un element de fiscalització».

Els objectius principals del pla són incrementar l'habitatge social i assequible a la ciutat —afavorint l'accés preferentment dels col·lectius en risc d'exclusió residencial—; detectar i mobilitzar l'habitatge buit; fomentar la rehabilitació com a eina per augmentar el parc immobiliari i tenir llars més accessibles; millorar l'eficiència energètica i fomentar les energies renovables; i afavorir l’habitatge en règim de lloguer.

L'Ajuntament ja ha posat en marxa diverses accions

Ara com ara, segons Eva Miguel, aquests objectius ja s'estan aplicant amb diferents accions iniciades per incrementar el parc d'habitatge social. En aquests moments, l'Ajuntament de Tarragona compta amb 16 habitatges comprats dins la partida d'1,5 milions d’euros destinada a aquesta acció, que pretén atendre els col·lectius més vulnerables.

Així mateix, s'ha signat un conveni amb Habitat 3 per a l'obtenció de 17 habitatges amb acompanyament social, alhora que s'està projectant la futura construcció d'habitatges de protecció oficial de lloguer.