Imatge frontal de l'Ajuntament de Tarragona.

Tarragona aprovarà els ajuts per la rehabilitació d'habitatges per a lloguer social

Aquestes ajudes tindran un pressupost d'1,1 milions d'euros i es treballa per ampliar la partida

L'Ajuntament de Tarragona té prevista una decisió sobre el lloguer social en la sessió del consell plenari extraordinari d'aquest divendres. En concret, es vol aprovar les bases que regiran uns nous ajuts per la rehabilitació d'habitatges destinats a aquesta causa.

La consellera Eva Miguel ha destacat que «aquestes subvencions tenen tres objectius importants: d’una banda augmentar el nombre de pisos a la borsa de lloguer social, per l’altra, mobilitzar els habitatges per pal·liar la problemàtica referent als pisos buits i finalment contribuir a posar al dia el parc d’habitatges de la ciutat. A més també pot ser un revulsiu per dinamitzar paletes, lampistes i petits constructors de la ciutat».

En aquest sentit, també ha explicat que «està previst que aquestes ajudes tindran un pressupost d'1,1 milions d'euros, però estem treballant per ampliar la partida».

Les ajudes que es volen aprovar al consistori tarragoní es dirigeixen a propietaris que tenen la intenció de posar a punt habitatges —fins a un màxim de cinc— per entrar a la borsa de mediació del Servei Municipal d'Habitatges (SMHAUSA). 

Els immobles destinats a la rehabilitació per a lloguer social poden tenir qualsevol antiguitat. Però han de disposar de cèdula d'habitabilitat o estar en disposició d'obtenir-la un cop executades les obres.

Dins la subvenció es podran cobrir despeses com les reformes de cuines, banys o instal·lacions d'aigua, gas, calefacció o sanejament. També s'inclouen les intervencions de millora d'aïllament tèrmic o acústic. Així com el repàs dels elements de l'habitatge deteriorats per una manca de conservació com poden ser la pintura, el terra, portes, finestres, etc...

També es preveu que cobreixi les llicències d'obres, taxes i impostos municipals. Sempre que la realització de les obres no hagi gaudit d'ajuts econòmics a l'Impost sobre Construccions o la Taxa per a la intervenció de l'administració en activitats d’edificació, ús de sòl, via pública i medi ambient, fins a un 95 % del seu import.