Imatge d'una bombeta amb monedes damunt d'una taula.

L'ajut del Govern per estalviar un 70% a la factura de la llum: qui pot demanar-lo

Moltes persones o famílies veuen impossible assumir els preus actuals de les factures de la llum

Si l'any passat l'encariment de la llum va ser un dels temes que més van preocupar els espanyols, aquest 2022 no sembla que la cosa millori. Després d'uns primers mesos amb el preu de l'electricitat una mica més estable, el conflicte entre Rússia i Ucraïna ha fet que es torni a disparar.

És una cosa que preocupa i molt, ja que la llum és un dels serveis bàsics i vitals per a la vida de les persones. I més en aquests mesos, quan encara fa fred i molta gent ha de consumir electricitat per poder escalfar la casa o l'aigua.

Així, doncs, hi ha moltes famílies a Espanya que pateixen ara més que mai per poder pagar la factura de la llum. Tot i això, cal tenir en compte que des del Govern ja es van aplicar algunes mesures per ajudar les persones més vulnerables.

L'ajut social elèctric per als més vulnerables

Des de l'any 2017 a Espanya existeix l'ajut social elèctric. Es tracta d'una ajuda creada pel Govern espanyol per facilitar el pagament de les factures de la llum a aquells consumidors que no els poden assumir. És una manera d'evitar que aquestes persones caiguin en una situació de pobresa energètica, descomptant de la factura el tant per cent que no poden pagar.

Una dona s'escalfa les mans en un radiador.
Molts sistemes de calefacció a Espanya funcionen amb electricitat. | iStockPhoto (Zvonko1959)
 

Evidentment, per poder comptar amb aquest ajut cal complir una sèrie de requisits i demostrar que realment és necessària. A més, hi ha una diferenciació dins de la mateixa ajuda, segons la gravetat de la situació de cada consumidor. Això fa també que, segons el grau de vulnerabilitat, l'ajuda sigui més gran o més petita.

Tot i això, tots els sol·licitants han de complir uns requisits comuns bàsics per poder accedir a aquest ajut social elèctric. Són els següents:

 • Ser consumidors domèstics. És a dir, se n'exclouen empreses.
 • Tenir contractada una factura de PVPC, Preu Voluntari pel Petit Consumidor.
 • Tenir una potència contractada màxima de 10 quilowatts.
 • Que la factura de la llum sigui d'un habitatge habitual, no es pot sol·licitar aquest ajut social per a un segon habitatge.

A més, cal tenir en compte que és un ajut que ha de sol·licitar el titular del contracte de la llum.

Una persona fa números amb una calculadora
Moltes famílies ja tenen dificultats per pagar la llum. | GTRES
 

Els tres tipus de consumidors que poden sol·licitar l'ajut

Com diem, dins del mateix ajut social elèctric hi ha diferenciacions. Segons els nivells de renda, condicions personals o familiars o situació econòmica general, el sol·licitant pot optar a un percentatge més alt o més baix d'ajuda.

Consumidors vulnerables

Els usuaris més vulnerables poden obtenir un 60% de descompte en cas de sol·licitar l'ajut social elèctric per a la factura de la llum. Això sí, cal tenir en compte que això serà fins al 30 d'abril del 2022, com a mesura excepcional, a partir d'aquesta data el descompte passarà a ser del 25%.

Per poder obtenir la consideració de consumidor vulnerable i, per tant, aquest descompte, cal complir algun dels requisits següents:

 • Ser pensionistes cobrant la quantia mínima i no més de 500 euros anuals d'altres ingressos.
 • Ser família nombrosa.
 • Ser una família amb un menor i amb una renda conjunta anual de no més de 16.212,56 euros.
 • Ser una família amb dos menors i amb una renda conjunta anual de no més de 20.265,70 euros.
 • Ser una persona sola o una família sense menors i amb una renda conjunta anual de no més de 12.159,42 euros.

Cal tenir en compte que, en el cas que a la unitat familiar hi hagi una persona amb una discapacitat reconeguda del 33% o més, amb dependència de grau II o III, víctima de violència de gènere o terrorisme o sigui una família monoparental, els barems canvien i passen a ser els següents:

 • Una família amb un menor i amb una renda conjunta anual de no més de 20.265,70 euros.
 • Una família amb dos menors i amb una renda conjunta anual de no més de 24.318,84 euros.
 • Una persona sola o una família sense menors i amb una renda conjunta anual de no més de 16.212,56 euros.

Consumidors vulnerables severs

Els usuaris vulnerables severs poden obtenir un descompte del 70% a la factura de la llum si sol·liciten l'ajut social elèctric fins al 30 d'abril. A partir de la data esmentada, el descompte seria del 40%.

Bombeta encesa
L'electricitat és un servei bàsic i imprescindible. | PIXABAY
 

Els requisits per poder obtenir aquest descompte són:

 • Ser pensionistes cobrant una renda anual de 8.106,28 euros com a màxim i no més de 500 euros anuals més d'altres ingressos.
 • Ser família nombrosa amb una renda màxima anual de 16.212,56 euros.
 • Ser una família amb un menor i amb una renda conjunta anual de no més de 8.106,28 euros.
 • Ser una família amb dos menors i amb una renda conjunta anual de no més de 10.132,85 euros.
 • Ser una persona sola o una família sense menors i amb una renda conjunta anual de no més de 6.079,71 euros.

Cal tenir en compte que, en cas que a la unitat familiar hi hagi una persona amb discapacitat reconeguda del 33% o més, amb dependència de grau II o III, víctima de violència de gènere o terrorisme o sigui una família monoparental, els barems canvien i passen a ser els següents:

 • Una família amb un menor i amb una renda conjunta anual de no més de 10.132,85 euros.
 • Una família amb dos menors i amb una renda conjunta anual de no més de 12.159,42 euros.
 • Una persona sola o una família sense menors i amb una renda conjunta anual de no més de 8.106,28 euros.

Consumidors en risc d'exclusió social

Els consumidors que es troben en risc d'exclusió social gaudeixen d'una condició especial, ja no és que rebin l'ajuda de l'ajut social elèctric com a tal, sinó que es veuen exclosos d'haver de pagar la factura de la llum i el seu subministrament no pot ser interromput per l'impagament. Les empreses estan obligades per llei a assumir la despesa d'aquests consumidors.

Per ser considerat un usuari en risc d'exclusió social cal complir també una sèrie de requisits. Per començar, cal complir alguns dels requisits per ser consumidor vulnerable sever i, a més, se li uneix una cosa més.

Cal ser atès pels serveis socials d'una administració autonòmica o local que financi almenys el 50 per cent de l'import total de la factura de PVPC.