El futur aparcament dissuasiu municipal a tocar del Parc Central, en situació de deixadesa

El futur aparcament dissuasori municipal encara no s'ha construït

El terreny, de titularitat estatal, a tocar del pont de l’avinguda Roma, a l’entrada de Tarragona per l’antiga carretera de Salou, ha estat objecte de debat en els darrers mesos. Des de l'equip de govern es va anunciar a finals de l'any passat la intenció de posar en marxa un aparcament dissuasiu en aquell terreny que pogués donar servei a 300 vehicles.

Atès que es tracta d’un terreny propietat de l’Estat, per ser més precisos de la Unitat de Carreteres del Ministeri de Foment a la Demarcació de Tarragona, es va indicar que s’havien iniciat converses per dur a terme la corresponent resolució que permetés a l’ajuntament actuar en aquella zona.