Foto d'uns bitllets de cinquanta euros sortint d'un caixer.

Aquests són els jubilats als quals la Seguretat Social ha de pagar 2.700 € cada mes

La Seguretat Social ha de pagar pensions molt altes a determinats jubilats

El nombre de jubilats que perceben una pensió a Espanya ascendeix fins als 6,25 milions de persones segons les darreres dades d'agost de la Seguretat Social. La quantia d'aquestes prestacions és molt variable, ja que dependrà principalment de les cotitzacions i de les possibles mancances.

Dins aquest grup cal destacar una minoria, que representa el 8 % del total, que són els que més en perceben. Ingressen cada mes una pensió superior als 2.700 € bruts repartits en 14 pagues, és a dir, 37.800 € anuals.

Aquests jubilats, per tant, perceben gairebé 14.000 € més que el salari mitjà del nostre país. En total, suposen una mica més de mig milió de persones, on els homes ocupen un lloc preferent. De cada cinc beneficiaris de la paga màxima, quatre són homes.

Qui cobra una pensió de jubilació més alta?

Molts dels que perceben aquesta pensió de jubilació tan elevada són miners que van accedir a la jubilació abans de l'edat reglamentària. En aquests moments, per gaudir-ne cal arribar als 65 anys amb més de 37 anys i sis mesos cotitzats. Si no arriben a aquestes xifres, la retirada s'haurà de fer amb 66 anys i dos mesos.

Un altre dels grups de població que cobra aquests 2.700 € són els assalariats: empleats que van cotitzar a la Seguretat Social amb el màxim coeficient i que van esquivar les crisis i els acomiadaments.

Tot i això, cada vegada resulta més complicat assolir aquesta pensió màxima. Sobretot, si tenim en compte els ERTE, la desocupació i l'important nombre de persones que han optat per la feina autònoma. Fins fa uns anys, era habitual que una persona iniciés la seva carrera en una empresa i s'hi jubilés. Tanmateix, avui dia això és molt poc probable per diferents circumstàncies.

Foto de bitllets de 50 euros.
La quantia de la pensió dependrà de la cotització i de l'edat de jubilació. | Getty Images

Quina és la pensió mitjana de jubilació?

No tothom té la possibilitat de retirar-se amb una paga de 2.700 €. La pensió mitjana dels jubilats que deixen de treballar abans dels 65 anys és de 1.720 €. Representen el 36 % del total. Això es tradueix en un total de 24.080 € anuals, que es distribuiran en 14 pagues, una cada mes més les extres d'estiu i Nadal. Una xifra que encara continua una mica per sobre del salari mitjà del país, que arriba als 23.900 €.

Per calcular les pensions es pren com a referència la base de cotització del treballador durant els darrers 25 anys. Com més gran sigui aquesta base, millor pensió podrà tenir una vegada decideixi retirar-se.

Els pensionistes superen la majoria de treballadors

Els treballadors amb pitjors remuneracions, que solen ser joves i personal sense qualificació, són molt lluny d'aquestes xifres que manegen els jubilats. Més de sis milions de cotitzants al Règim General guanyen menys que aquests pensionistes. En el cas dels menors de 24 anys, el sou n'és la meitat.

Si res no canvia durant els pròxims anys, es mantindrà aquesta tendència. Les diferències entre sous i pensions continuaran pujant. Els jubilats continuaran rebent pagues més elevades, mentre que els salaris es mantindran, en alguns casos, estancats.

Cal tenir en compte que les pensions es revaloraran segons l'Índex de Preus al Consum (IPC), que ara ronda el 10 %. Per la seva banda, les nòmines dels treballadors creixeran molt menys, i això només en alguns casos.