Foto d'una mà amb bitllets de 50 euros.

Aquests són els hipotecats a qui el govern espanyol ajudarà a pagar les seves quotes

S'estima que l'ajuda beneficiï un milió de llars

Hi havia molta preocupació per la pujada dels tipus d'interès i les conseqüències que això tindria per als hipotecats espanyols. Alguns es veurien obligats a desemborsar, de mitjana, uns 200 euros més al mes. Però el Govern ha arribat a un acord amb la banca perquè les quotes no es disparin.

A partir de l'1 de gener de 2023 se'n podran beneficiar al voltant d'un milió de llars. El Ministeri d'Afers Econòmics destacava que aquesta mesura «preservarà l'estabilitat financera» del país.

En un primer moment hi va haver certes discrepàncies entre les dues parts. Sobretot amb el llindar de renda a partir del qual les famílies podrien acollir-se a aquest ajut. El Govern va convèncer les entitats bancàries perquè ampliessin el nombre de llars beneficiades fins als 29.400 euros d'ingressos anuals.

Els espanyols que paguen una hipoteca i seran ajudats pel Govern

La intenció de l'Executiu és que les mesures arribessin al nombre més gran de persones possibles. Tot i això, des del sector bancari hi va haver certes reticències a ampliar-lo massa. Temien que finalment haguessin de reservar fons per satisfer possibles pèrdues o obligacions futures.

El conveni es va tancar aquest dilluns a la nit. Determina que als hipotecats vulnerables, amb rendes inferiors a 25.200 euros, se'ls ampliarà el Código de Buenas Prácticas pactat el 2012. Aquest codi es restringia actualment a les llars amb ingressos màxims de 24.318 euros.

Foto d'un conjunt d'habitatges.
Les pujades dels tipus d'interès ja colpeja molts hipotecats a Espanya | Getty Images

S'estructura bàsicament en tres punts. Al primer es permet que les famílies només abonin els interessos del préstec durant cinc anys. Es limita l'interès màxim, a més d'allargar-se el període d'amortització de la hipoteca a 40 anys.

En el cas que amb aquests plantejaments segueixin dedicant més de la meitat de la seva renda a la hipoteca, se sol·licitaria una quitació. És una cosa a què l'entitat financera es pot negar. L'última opció, si no acceptés la quitació, seria lliurar l'habitatge per saldar el préstec.

D'alguna manera, es pot dir que el Código de Buenas Prácticas del 2012 es manté, però amb algunes novetats. La més destacada és que a partir d'ara les llars amb ingressos inferiors a 25.200 euros se'n poden beneficiar.

A més, cal que també destinin més del 50% al pagament del préstec. Amb anterioritat únicament es demanava que hi hagués «una alteració significativa» a l'economia de la família en els 4 anys previs.

Tipus d'interès

Els qui s'acullin al codi durant el període de carència també veuran rebaixat el tipus d'interès màxim. El sostre passarà d'un diferencial del 0,25% més l'euríbor a un del -0,1% més l'euríbor. També s'amplia a dos anys el període per demanar la dació en pagament de l'habitatge.

La situació per a una família amb una hipoteca de 120.000 euros i una quota de 524 euros després de la revisió d'interès, quedaria així. Des d'Economia asseguren que la quota es rebaixaria fins a 246 euros durant aquest període de carència de 5 anys.

Diners
Tot i la pujada dels tipus d'interès, els hipotecats pagaran menys | GETTY IMAGES

Situació per a vulnerables de classe mitjana

També engeguen un nou Código de Buenas Prácticas pensant en la classe mitjana. El propòsit és que es faciliti una adaptació «més gradual» a la nova situació amb els tipus. Per això allarguen fins als 29.400 euros el límit màxim per beneficiar-se d'aquestes mesures.

Es poden acollir les llars que dediquin més del 30% de la renda al pagament de la hipoteca. Hauran de demostrar que la càrrega hipotecària ha pujat com a mínim un 20%.

Els bancs els han de facilitar la possibilitat de tenir una congelació de les quotes durant un any. Un cop passat aquest temps, se'ls proposarà un tipus d'interès menor sobre els 12 mesos congelats. També tenen sobre la taula l'opció d'allargar el termini d'amortització fins a set anys.