Un carrer del nucli antic de l'Arboç.

L'Arboç modifica el POUM per preservar els valors patrimonials del nucli antic

Les llicències d'obra que es demanin a partir d'ara hauran de complir amb la nova normativa

L'Ajuntament de l'Arboç va aprovar a l'últim ple una modificació puntual del POUM per protegir els valors patrimonials del nucli antic. La modificació s'ha fet per encaixar a la normativa vigent el Pla Especial de Protecció i Desenvolupament del Patrimoni Arquitectònic del Nucli Antic.  

A més de preservar els valors patrimonials, aquest pla permet la recuperació del patrimoni que ha quedat «emmascarat» per intervencions posteriors. Part de la normativa s'adreça a promoure l'habitabilitat i la qualitat de vida com a objectiu compartit amb la cura del patrimoni. 

Així, les llicències d'obra que es demanin a partir d'ara per al nucli antic hauran de complir amb aquesta normativa. Després de l'aprovació inicial de l'Ajuntament, els tècnics estan valorant les al·legacions rebudes. També s'està a l'espera dels informes dels departaments de Cultura i d'Urbanisme de la Generalitat.