Façana exterior de la Salle de Reus, amb una corrua de cotxes aturats en doble fila

Gepec reclama les mesures previstes contra el soroll excessiu a les escoles de Reus

Recorden que un estudi de l'Ajuntament planteja diferents actuacions | Alerten que hi ha estudis que vinculen el soroll excessiu amb problemes d'aprenentatge

Gepec vol saber en quin punt es troba l'aplicació de l'estudi sobre contaminació acústica a Reus. En concret al voltant de les escoles, on recorden que s'estableixen diverses mesures que s'han d'executar el 2022 com a màxim. Lligada a aquesta problemàtica també reclamen mesurar la contaminació atmosfèrica d'aquestes zones.

El grup ecologista recorda que hi ha diversos estudis publicats que vinculen totes dues contaminacions amb afectacions a la capacitat d'aprenentatge dels infants. Admeten que ja s'estan impulsant algunes mesures, com habilitar carrils bici o implantar les zones 30. Tot i això, volen pressionar l'Ajuntament perquè segueixi en aquesta línia amb les mesures restants.

El Grup d'Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans - Ecologistes de Catalunya demana aquesta informació a les regidories reusenques implicades. Es tracta de Via Pública, Urbanisme i Mobilitat, Educació i Salut i Ciutadania. Consideren que cal «més control per fer complir la normativa».

Un dels motius és que «el soroll excessiu en l'entorn escolar afecta els infants i la seva capacitat d'aprenentatge». La demanda arrenca amb el Mapa Estratègic de Soroll que l'any 2017 va elaborar l'Ajuntament de Reus. Les mesures que hi figuren s'havien d'aplicar en un termini de cinc anys, tot i que l'entitat entén que la pandèmia pot haver-ho endarrerit lleugerament.

En aquest mapa es comprova que «pràcticament tots els carrers del centre urbà de Reus suporten un nivell de soroll per damunt dels 55 decibels en horari diürn». Aquest és el límit màxim establert, i per garantir-lo es proposaven diverses actuacions. Algunes anaven en la línia de pacificar el trànsit, però també de limitar el soroll de les obres o dels vehicles de la recollida de brossa.

De fet s'establia que havia de ser un criteri a tenir en compte amb la nova licitació. Per tot plegat, GEPEC vol saber quin és el seguiment que es fa de la contaminació acústica a la ciutat en general i al voltant de les escoles en concret. També demanen quina és la previsió d'implantació de les mesures previstes i el seu estat actual d'execució.

L'estudi de l'Ajuntament apunta que «la font de soroll que causa la major part de les superacions a Reus és el trànsit». És per això que també reclamen que es facin controls de la qualitat de l'aire. En concret de la quantitat de diòxid de nitrogen, partícules en suspensió i òxids de carboni.