Un jove amb mascareta i ulleres davant d'una oficina del SEPE

Augmenten els diners que rebran més d'un milió de ciutadans a l'atur

La prestació de l'atur està condicionada a una sèrie de factors com són el nombre de fills o la base de cotització

Els beneficiaris de la prestació de l'atur notaran a partir de l'1 de gener del 2022 una petita pujada en aquest ajut. Normalment, la quantia que perceben està condicionada a les bases de cotització a la Seguretat Social, i s'exigeix tenir cotitzats almenys 180 dies.

La base reguladora de la prestació esmentada dependrà de la mitjana de la base de cotització del període assenyalat així que, la quantitat diària que reben durant els primers 180 dies correspon al 70% de la base reguladora. A partir del dia 181, fins a la conclusió, prendran com a referència el 50% del valor.

L'ajuda per desocupació queda regulada per llei, i no pot ser mai superior o inferior als límits establerts per l'Estat. Aquestes limitacions van associades també al nombre de fills que aquest aturat tingui a càrrec seu.

Bàsicament cal diferenciar entre tres categories, com recull la pàgina oficial del Servei d'Ocupació Pública Estatal (SEPE). D'una banda, hi ha els que no tenen cap càrrega, els que tenen un fill i els que en tenen dos o més.

En aquest còmput només es tenen en compte «els fills o filles si són menors de 26 anys o són més grans amb discapacitat o les persones menors acollides. Si conviuen o depenen econòmicament de vostè i no tenen rendes superiors al salari mínim interprofessional». Així ho recull al portal l'organisme públic.

Diners en un caixer automàtic.
Un home retira diners d'un caixer | GTRES

El pla del Govern inclou un increment de les ajudes socials per al 2022, i la pujada arribarà al 2,5%. L'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM) se situarà als 579 euros a partir del pròxim 1 de gener.

Això implica uns 14 euros més respecte dels 564,9 euros de l'actual i aquest valor, desconegut per a la majoria, es fa servir com a referència a l'hora de calcular l'import de certes ajudes. Entre aquestes, la prestació de l'atur.

La pujada de la prestació per desocupació

Per tant, en qüestió de setmanes, els aturats veuran modificades les quanties de les prestacions màximes. Tot i que aquestes dades encara no estan actualitzades al portal del Servei Públic d'Ocupació, s'aproximarien als valors següents.

En el cas de les persones aturades i sense fills arribarien a una prestació màxima de 1.182,12 euros. És a dir, s'obtindria calculant el 175% de l'IPREM més una sisena part.

Monedes i bitllets d'euros
Els aturats veuran incrementada la prestació | iStockPhoto (Roman Stavila)

Els que tinguin a càrrec seu un fill percebrien fins a 1.351 euros, una xifra a la qual s'ha de realitzar la mateixa operació, però basant-se en el 200% de l'IPREM.

Per la seva banda, els aturats amb dos o més fills podrien rebre una prestació que arribés als 1.519,87 euros. En aquest cas, es prendria com a referència el 225% de l'IPREM, al qual se sumaria una sisena part.

Per accedir a la prestació per desocupació cal una sèrie d'obligacions com, per exemple, tenir cotitzats almenys 180 dies com a treballador per compte propi. Però en el moment de fer els tràmits a l'oficina de l'atur, us exigiran una sèrie de documents.

Són obligatoris entre d'altres, la targeta com a demandant d'ocupació que emet l'atur, el DNI o el NIE i el Certificat d'Empresa, aquest últim pot resultar una mica desconegut per a alguns. Es tracta d'un justificant que certifica el temps treballat, el tipus de cessament i la cotització del període.

Gràcies a aquesta informació podreu conèixer quina és la quantia de la prestació, i també a dependències de l'atur caldrà aportar els documents que certifiquin el nombre de persones que té el demandant a càrrec seu. En el cas que sigui una unitat familiar caldrà facilitar el Llibre de Família.