Augment històric de la taxa de risc de pobresa a Catalunya

La xifra se situa en el 21,3%, la més elevada des de l'any 2004, i els menors de 16 anys continuen sent els més afectats, seguits per les dones majors de 65 anys

Augmenta la taxa de risc de pobresa a Catalunya arribant a xifres històriques. Segons les dades obtingudes per l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) a través de l’Enquesta de Condicions de Vida, el valor ha sobrepassat el 20% i, finalment,  l’any 2018 s’ha situat en el 21,3%, 1,3 punts més que l'any anterior, sent el valor més elevat obtingut des de l'any 2004. La franja més afectada és la dels menors de 16 anys, seguida per la de les dones majors de 65.

Els menors de 16 anys tenen major risc de pobresa

La franja d'edat més afectada és la dels menors de 16 anys, que arriba al 28%, tot i que és l'única que disminueix en relació amb l'any anterior, baixant 0,5 punts. En canvi, la taxa de la població de 16 a 64 anys ha pujat 1,2 punts (20,2%), i la de més de 65 anys ho ha fet en 3,7 punts (19,2%). En el cas de les dones majors de 65 anys, la taxa s’eleva fins al 24,6%, 5,5 punts més. Segons dades del 2017 de (Idescat), els ingressos mitjans nets anuals dels catalans van ser de 32.763 euros per llar i de 13.338 euros per persona.

Els ingressos per persona van augmentar per cinquè any consecutiu, un 4,9%, beneficiant homes i majors de 65 anys. Precisament, aquesta pujada dels ingressos ha significat que el llindar de risc de pobresa sigui un 8,8% superior al de l'any anterior i se situï en 10.981 euros en les llars formades per una sola persona. Aquest augment del llindar, que és més elevat que el de la renda, ha comportat que determinats col·lectius que tenen uns ingressos molt estables (com ara els pensionistes) i que abans tenien la renda just per sobre del llindar, ara passin a situar-se per sota.

Major risc de pobresa en llars d’un adult amb un o més fills dependents

Segons la composició de la llar, i en relació amb l’any anterior, les llars que veuen incrementar la seva propensió a situacions de pobresa són les d’un adult amb un o més fills dependents (del 35,3% al 42,9%) i les formades per dos adults amb un o més fills dependents (del 22,3% al 25,8%). Altres llars amb taxes elevades són les unipersonals (26,7%).

La nacionalitat és una variable estretament relacionada amb el risc de pobresa. Les persones de 16 anys i més de nacionalitat estrangera presenten una taxa de risc de pobresa del 48,0% (amb un augment de 6,4 punts respecte a l’any anterior), mentre que les de nacionalitat espanyola tenen una taxa de risc de pobresa d’un 16,7% (ha augmentat 1 punt respecte a la de l’any anterior). Pel que fa a la taxa de risc de pobresa o exclusió social (AROPE),  se situa en el 24,7% de la població catalana, nou dècimes més que l’any anterior (23,8%). Aquesta xifra representa la proporció de població que està en risc de pobresa o té privació material severa o baixa intensitat de treball.

Les privacions més freqüents que manifesten els catalans l’any 2018 continuen sent no poder afrontar unes despeses imprevistes de 700 euros (28,3%) i no poder-se permetre una setmana de vacances  a l’any (27,2%). Aquestes privacions, però, milloren respecte a l’any anterior (3,6 i 2,5 punts, respectivament). En canvi, han pujat altres restriccions, com no poder mantenir l’habitatge a temperatura adequada (del 6,3% al 8,8%). Les persones que tenen problemes per arribar a final de mes han augmentat  del 49,6% al 52,7%. El 8,5% diu que té moltes dificultats; el 16,1% parla de dificultats, i el 28,1% admet certa dificultat.

Les dades evidencien la gravetat de la situació

Davant d'aquestes dades, la Taula del Tercer Sector ha reclamat la celebració d'un ple monogràfic sobre la pobresa al Parlament amb l'objectiu de posar-la «com a prioritat en l'agenda política», posant el focus de manera especial en la perspectiva de gènere. «Les dades evidencien la gravetat de la situació i la necessitat que la lluita contra la pobresa i les desigualtats estigui al centre de l'acció de la Generalitat i dels governs municipals», ha dit la presidenta de la Taula, Francina Alsina. L'entitat ha demanat a les administracions que prioritzin més la inversió en polítiques socials.

Per la seva banda, Save the Children  ha remarcat que les dades indiquen un  augment de 22.000 famílies monoparentals en risc de pobresa respecte a l'any anterior i ha assenyalat que aquestes famílies estan majoritàriament encapçalades per una dona. L'entitat ha alertat que  la pobresa infantil afecta amb major duresa els menors que viuen en llars de mares soles, d'origen estranger o amb escassos estudis, i demana que les mesures per pal·liar la pobresa infantil tinguin com a prioritat aquests col·lectius.

També et pot interessar...