Dona agafant un carnet de conduir espanyol.

L'avís de la DGT als conductors que han de tornar el carnet

El motiu bàsic pel qual l'han de lliurar a la DGT

La DGT ha fet una crida a un important nombre de conductors. Els emplacen a retornar el seu carnet de conduir. Però que ningú no es preocupi perquè aquesta circumstància afecta un grup de persones molt concret.

Ja se sap que moltes vegades podem perdre la cartera. I això implica perdre uns quants diners, encara que el que realment ens preocupa és la pèrdua de les targetes de crèdit i dels carnets. Entre altres coses, això ens portarà a sol·licitar un duplicat del DNI i del carnet de conduir.

En el cas del document de Trànsit, un cop aconseguim recuperar l'original, caldrà retornar-lo a la Prefectura Provincial de Trànsit. Aquest organisme és molt clar amb les mesures que cal prendre.

Expliquen que «la possessió del permís o la llicència original i d'un duplicat donarà lloc a la recollida immediata de l'original». També aclareixen què pot passar en cas que sigui «falsa» la causa al·legada per sol·licitar el duplicat. Des de la DGT posarien en coneixement del fet a l'autoritat judicial per si hi hagués responsabilitats penals.

El problema dels que es canviïn de domicili

Un altre detall que no passen per alt a Trànsit fa referència als canvis que es puguin produir, siguin de domicili o de telèfon, entre altres coses. L'interessat ha d'informar la DGT de qualsevol alteració.

Part de darrere d'un carnet de conduir
El carnet de conduir s'ha de retornar a la DGT si es té duplicat. | Cedida
 

De fet, asseguren que canviar de residència sense informar aquest organisme pot ser motiu de sanció. Entre altres coses, si no fem aquest tràmit, podríem patir uns quants perjudicis. Es perdria el dret a la bonificació per pagament immediat de multes o fins i tot circular amb alguna sanció sense saber-ho.

Assenyalen que «si has canviat de domicili, has de comunicar a Trànsit la teva nova adreça postal». Per fer-ho disposen d'un període màxim de 15 dies. D'aquesta manera, es garanteix que arribin «els nostres enviaments de notificacions i comunicacions».

Cal comunicar-ho a Trànsit en un termini de 15 dies

A més, s'evita que «no t'assabentis de la notificació d'una multa i que s'acabi el termini de pagar-la». Per tant, no et podràs beneficiar de la rebaixa del pagament si el fas aviat. També hauries d'assumir una sèrie de recàrrecs per no complir els terminis fixats.

Aquest tràmit de variació de dades es contempla al Reglament General de Conductors. L'article 10 recull que «qualsevol variació de les dades del permís o llicència de conducció, així com la del domicili» s'ha de notificar.

Cal fer arribar aquesta modificació a la Prefectura Provincial de Trànsit en un termini de 15 dies. Començarà a comptar des de la data en què es dugui a terme.

Guàrdia Civil de Trànsit
La DGT demana l'actualització de les dades de la seva base perquè puguin enviar notificacions i multes. | Guàrdia Civil

 

Problemes per treure's el carnet de conduir

Mentre la DGT fa aquest advertiment per retirar del mercat els carnets de conduir duplicats, a Trànsit li sorgeix un altre contratemps. L'Associació Professional d'Empreses Formadores en Logística, Transport i Seguretat Viària denuncia problemes per examinar-se.

Actualment hi ha a Espanya més de 300.000 alumnes en espera de fer la prova per aconseguir el carnet. Des de principis del 2022 s'ha produït una rebaixa a la llista d'espera del 14%, però aquesta disminució és insuficient.

Estimen que amb l'actual plantilla d'examinadors s'aconseguiria assolir la llista d'espera 'zero' d'aquí a 4 anys. Tot això sense tenir en compte la incorporació de nous aspirants.

Per resoldre aquest problema, des de la DGT han incorporat 50 nous examinadors. Però el problema continua molt present, ja que no es cobreixen les baixes dels professionals jubilats.

Expliquen que, en els últims 12 anys, es van perdre el 10% dels examinadors. Això dificulta que la gent pugui accedir a les proves pràctiques.