Façana d'un bloc de pisos al carrer de Joan Coromines de Reus

Les immobiliàries envien un avís a tots els catalans que viuen de lloguer

Milions de catalans viuen de lloguer i podrien patir un revés important

Després de l'increment experimentat per l'energia, els combustibles i els aliments, pròximament, els lloguers podrien ser els següents a patir una pujada. Es tracta d'una notícia que esperen amb expectació els llogaters, ja que molts tenen greus problemes per arribar a final de mes, però és un dret que tenen els propietaris, tal com recull la llei.

En el moment de signar un contracte de lloguer, en general, se sol incloure una clàusula que aborda aquest increment. Fa referència a l'actualització de la renda segons l'Índex de Preus al Consum (IPC). Hi ha molts dubtes sobre quan es pot aplicar i en quin percentatge.

El darrer 30 de març, el Govern aprovava un reial decret llei que limitava la pujada dels lloguers fins a finals d'any. Durant aquest període, per tant, s'estableix una pujada màxima del 2 % en aquests contractes. Així, pretén és fer front a l'impacte econòmic provocat per l'alta inflació.

El seriós avís de les immobiliàries sobre els lloguers a Catalunya

Els diners que s'abonen per l'arrendament patiran una actualització una vegada es compleixi l'any des de la signatura de l'acord, així ho aclareixen des del portal immobiliari FotoCasa. En cas de llogar una casa i signar aquest «contracte d'arrendament al març, la teva renda s'actualitzarà cada març dels anys següents». A més, recalquen que «la mensualitat s'ha d'actualitzar el mes següent a la notificació de l'actualització».

La Llei d'Arrendaments Urbans (LAU) especifica quan s'ha de fer l'actualització de la renda: a partir de l'últim IPC comunicat a la data en què el conveni compleix l'any i es comunica als llogaters. Posem el següent exemple per entendre-ho més fàcilment: «Si el teu contracte compleix un any el dia 1 de març i es comunica en aquesta data, es farà la millora sobre la base de l'IPC d'aquell mes». Per tant, apareix recollida per llei la possibilitat d'actualitzar el preu del lloguer.

Es pot actualitzar quan passi l'any?

Un cop transcorreguts aquests dotze mesos també es pot dur a terme la revisió de la renda. Assenyalen que «és possible notificar l'actualització de la renda quan passi l'any». No obstant això, la pujada no es podrà aplicar fins al mes següent. Cal dir que no té efecte retroactiu, per la qual cosa no podran cobrar amb el temps les pujades prèvies que correspondrien al propietari.

Foto de monedes apliades
El lloguer dels habitatges podria pujar només un 2 %. | GETTY IMAGES

Què ha de fer el propietari per pujar la renda?

El propietari d'un habitatge té dret a elevar la renda de la seva propietat segons l'IPC. Això sí, per a fer-ho cal que es reculli una clàusula al contracte d'arrendament. A més, caldrà avisar amb certa antelació els llogaters. No obstant això, aquesta pujada no és obligatòria per més que aparegui a l'acord. Poden deixar-la sense efecte si el propietari ho considera oportú.

A l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) també adverteixen d'un altre detall que cal recordar. Revelen què passaria si «cap de les dues parts comunica a l'altra la intenció d'actualitzar la renda segons allò que recull el contracte». En aquest cas, l'import es mantindria i no patiria variacions.

Això sí, també es pot donar el cas que l'IPC sigui negatiu. Si és així, l'inquilí té dret que se li apliqui la corresponent disminució: només s'ha d'adreçar a l'arrendador per reclamar-li aquesta rebaixa «de la mateixa manera que hem comentat abans». El límit màxim fixat al 2 % suposa un alleujament per a moltes famílies. L'IPC està al voltant del 10 % i aquest percentatge seria inassumible per a la majoria.