Logo Catalunya Diari
Logo Catalunya Diari
Logo Instagram CatalunyaDiari
Logo Messenger
Muntatge amb l´exterior d´uns pisos i un cercle amb diversos bitllets d´euro

Avís als propietaris d'habitatges espanyols sobre les derrames a la comunitat

Un dels dubtes més freqüents dels propietaris és si tenen l'obligació d'abonar les derrames de la comunitat

Són molts els que decideixen viure en una comunitat de propietaris a l'hora d'escollir l'habitatge. Tot i això, en moltes ocasions, no és gens fàcil conviure amb la resta dels veïns, sobretot, quan arriben les derrames a la comunitat.

Adquirir un immoble comporta diferents inconvenients. Entre ells, destaquen les elevades despeses que pot suposar mantenir la casa, així com la comunitat on es troba. Per això, els dubtes no fan més que multiplicar-se.

És obligatori el pagament d'una derrama de la comunitat?

Una de les preguntes més freqüents és si és obligatori pagar una derrama de la comunitat. La derrama és una quota extraordinària que, de manera habitual, sol ser de caràcter urgent. L'ha de pagar la comunitat de veïns i no està prevista als comptes anuals. És a dir, és un import extra que els propietaris han d'afegir a les despeses ordinàries de l'any.

Segons la normativa, el pagament d'una derrama és obligatori si s'ha consultat i aprovat a una junta de propietaris. Tot i això, la llei no estableix un cost mínim o màxim, per la qual cosa l'import també queda a debat entre els veïns.

Això és el que diu la Llei sobre això

A l'article 10 de la Llei de propietat horitzontal s'estableix que: “Seran costejades pels propietaris de la corresponent comunitat o agrupació de comunitats”. A més, s'afegeix que: “Limitant l'acord de la Junta a la distribució de la derrama pertinent i a la determinació dels termes del seu abonament”.

És a dir, una persona no es pot negar a pagar la derrama si s'ha aprovat a la junta de propietaris, sense importar el que ha votat. Un cop aprovada, el pagament és vinculant a tots els veïns i no es poden negar a abonar l'import. Si no es paga, el veí passarà a convertir-se en morós, encara que té dret per via legal a impugnar l'acord si no està conforme.

Les derrames que els propietaris poden evitar pagar

També hi ha derrames que no són obligatòries. És el cas de les relatives a la millora de l'edifici per fer front al deteriorament que ha causat el pas del temps. És a dir, les que compten amb fins estètics i no de conservació. Per això, cal votar en contra.

Si 3/5 dels veïns aproven unes obres no necessàries, els propietaris que no hi estiguin d'acord es poden negar a pagar-les si la quota és més de tres mensualitats ordinàries de la quota de la comunitat.

Pel que fa a les derrames per eliminar les barreres arquitectòniques, els propietaris tenen l'obligació de pagar-les. Això sí, el pagament no ha de superar dotze mensualitats ordinàries de la quota de la comunitat.