Logo Catalunya Diari
Logo Catalunya Diari
Logo Instagram CatalunyaDiari
Logo Messenger
Primer pla d'un ordinador portàtil i un mòbil

L'avís de la Seguretat Social: Atent si tens més de 26 anys

La Seguretat Social aclareix de quina manera ens podem garantir l'assistència sanitària

La Seguretat Social és una de les prestacions bàsiques que dona l'Estat a la ciutadania del nostre país. Per a això, des d'aquest organisme es distingeix entre persones assegurades i persones beneficiàries de la seva acció. A ningú se li escapa que els assegurats són aquells que estan afiliats a la Seguretat Social, sigui treballant per compte d'altri o propi.

També ho són aquelles persones que estan sense feina o rebent algun altre subsidi d'aquest ens, i fins i tot quan acaben les ajudes. I, per descomptat, també es consideren assegurats els pensionistes del nostre país. La segona categoria, la dels beneficiaris, és la d'aquells que també tenen dret a assistència sanitària, però de manera indirecta.

L'avís de la Seguretat Social: el que has de fer si ets major de 26 i no tens feina per a tenir dret a assistència

És a dir, els beneficiaris gaudeixen d'assistència sanitària gràcies al fet que estan vinculats a un assegurat. Això inclou cònjuges, excònjuges amb dret a pensió compensatòria i fills de cònjuges o excònjuges menors de 26 anys. També són beneficiaris els fills majors de 26 anys amb una discapacitat mínima del 65%.

Encara que costin una mica d'entendre, aquests requisits són clars: exclouen els fills majors de 26 anys. Encara que es trobin sense feina, no se'ls pot considerar beneficiaris de la Seguretat Social per vinculació als seus pares. El dubte sorgeix just en aquest punt: llavors, què han de fer per a tenir dret a assistència sanitària?

És en aquest punt en què sorgeix l'avís que llançava fa uns dies la Seguretat Social a través de les xarxes socials. Han de tenir-ho molt present les persones majors de 26 anys, especialment aquelles que no tenen feina. Es tracta de sol·licitar assistència sanitària mentre són titulars residents nacionals, una condició que s'ha de demanar a la mateixa Seguretat Social.

Assistència sanitària de la Seguretat Social per ser titular resident nacional

Per aconseguir que la Seguretat Social ens reconegui com a titulars residents nacionals hem d'acreditar almenys un dels requisits que exposem a continuació, recollits pel diari 'Ideal':

  • Disposar de nacionalitat espanyola i residir dins del territori d'Espanya.
  • Disposar de nacionalitat d'algun dels països membres de la Unió Europea, de l'Espai Econòmic Europeu o de Suïssa. A més, s'ha d'estar inscrit al Registre Central d'Estrangers.
  • Disposar de nacionalitat d'un país aliè als anteriors o bé ser apàtrida. S'ha de ser titular d'una autorització per a residir a Espanya.

Si una persona anteriorment ja era beneficiària de la Seguretat Social, es passa a la condició de titular resident nacional de manera automàtica. En canvi, si prèviament no hi estava donat d'alta, ha de sol·licitar a la Seguretat Social el reconeixement d'aquest dret. Aquest tràmit és molt senzill i es pot fer mitjançant la seu electrònica de la Seguretat Social.

Avís a través de les xarxes socials per part de la Seguretat Social

Fa uns dies la Seguretat Social va informar mitjançant les xarxes socials sobre la possibilitat de fer aquest tràmit. «Tinc més de 26 anys. Puc ser beneficiari de la Seguretat Social del meu pare?», començava la publicació.

«Per a ser beneficiari de l'assistència sanitària, el fill ha d'estar a càrrec del pare o mare i ser menor de 26 anys. Pots sol·licitar l'assistència sanitària com a titular resident nacional», s'aclaria en el mateix missatge de Twitter. Sens dubte, les xarxes socials són un canal de comunicació directa amb la ciutadania que organismes com la Seguretat Social aprofiten per a transmetre informació clau com aquesta.