Logo Catalunya Diari
Logo Catalunya Diari
Logo Instagram CatalunyaDiari
Logo Messenger
Dos jubilats revisen un document, amb diversos bitllets de fons

Avisen del 'plus' que molts jubilats poden afegir a la pensió encara que sigui alta

Aquest complement està adreçat, sobretot, a les dones, però també hi ha casos en què el pot cobrar el pare, segons cada situació

L'any 2021 entrava en vigor el complement per reduir la bretxa de gènere. El seu objectiu principal era reparar el perjudici professional que pateixen els progenitors quan assumeixen el paper principal en la cura dels fills.

Aquest complement funciona com un extra que poden percebre els pensionistes, segons el tipus de pensió que percebin (incapacitat, viduïtat o jubilació). Així mateix, ho poden obtenir fins i tot encara que cobrin la pensió màxima establerta.

Com que l'INSS recull a la seva pàgina web, aquest extra beneficia totes les pensions que s'aprovin a partir d'aquesta data. L'any 2023, la quantitat per cada fill era de 30,40 euros al mes. És a dir, 425,60 euros cada any.

Claus per aconseguir aquest complement

Tant el 2024 com el 2025, el complement s'incrementarà en un 10%, com queda recollit a la segona reforma de les pensions. Entre els requisits, hi ha:

- Estar jubilat

- Tenir un fill

- Comptar amb una pensió contributiva

Per als naixements d'abans del 1995 hi ha uns requisits especials. Cal comptar amb un mínim de 120 dies d'absència de cotització entre els 9 mesos abans del naixement i els 3 anys posteriors.

A partir del 1995 la cosa canvia. La suma de les bases de cotització dels 24 mesos després del naixement del fill ha de ser, com a mínim, un 15% menys a la suma de les bases de cotització dels 24 mesos abans del naixement.

Aquest complement extra només el pot percebre una de les dues persones de la parella. Especialment, es dirigeix a les dones. La raó és que, com indiquen des de la Seguretat Social "pateixen més a la seva vida laboral l'impacte de tenir un fill".

Tot i això, també ho poden sol·licitar els pares, sempre que s'hagin vist més perjudicats en la seva carrera laboral. I, si la parella està formada per persones del mateix sexe, el complement per reduir la bretxa de gènere el percebrà aquella que tingui una pensió menor.

Quins requisits cal complir per rebre'l

En cas que els pares vulguin percebre aquest complement han d'estar cobrant una pensió i han de comptar amb:

- Una pensió de viduïtat  per la mort de l'altre progenitor dels fills en comú, sempre que algun tingui dret a percebre una pensió d'orfandat.

- Una pensió contributiva  de jubilació.

- Pensió d'incapacitat  permanent.

A més, el requisit clau perquè et donin aquest plus és haver interromput o vist afectada la seva carrera professional a causa del naixement o adopció d'algun fill.

Segons la Seguretat Social, no es reconeixerà dret a cobrar aquest extra al pare o la mare en una situació. I és quan aquest "hagi estat privat de la pàtria potestat per sentència fundada en l'incompliment dels deures inherents a aquesta o dictada en causa criminal o matrimonial".