Imatge d'arxiu de diverses pastilles d'un medicament

Avisen sobre el risc que pot suposar un medicament que tothom té a casa

Segons l'OCU, l'aspirina no ajuda a prevenir la demència, però pot provocar hemorràgies i danys gastrointestinals

Una informació recent recomanava l'ús de l'aspirina per prevenir la demència o retardar la seva aparició en persones grans. Ara bé, l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) informa que ni l'aspirina ni altres antiinflamatoris similars poden prevenir la demència, i el seu ús descontrolat pot desencadenar efectes adversos.

No existeixen els tractaments preventius per a la demència

Segons un comunicat de l'organització, la demència «és un problema de salut important, especialment en països amb població envellida com Espanya», i recorda que «actualment no hi ha tractaments preventius ni curatius».

L'OCU fa referència a hàbits saludables que poden ajudar a retardar l'aparició de la demència. I planteja: «Encara no se sap quins són els mecanismes implicats en el desenvolupament de la demència, encara que sabem que és un procés inflamatori. Partint d'això, serviria per a alguna cosa prendre antiinflamatoris?».

L'OCU es pregunta si els antiinflamatoris no esteroides (AINE), com és l'aspirina, pot prevenir l'aparició de la demència o disminuir la seva progressió, tal com plantejaven alguns autors d'una revisió recentment publicada. «Lamentablement, la resposta ha estat que no», respon.

En la revisió es recuperaven quatre assaigs clínics, en els quals es comparava l'eficàcia de quatre antiinflamatoris (aspirina, celecoxib, naproxèn i rofecoxib) per prevenir l'aparició de demència. En els assajos, practicats amb  més de 23.000 persones adultes sense demència prèvia, també es comparava l'eficàcia dels medicaments amb la d'un placebo.

Els resultats van mostrar que cap d'aquests medicaments resulta eficaç per prevenir la demència. Però en canvi, van revelar una cosa inesperada: l'aparició d'efectes adversos associats a l'aspirina i altres antiinflamatoris.

Els pacients que van participar en l'assaig clínic van experimentar un augment del risc de patir hemorràgies i problemes gastrointestinals de naturalesa lleu, com nàusees, gastritis i dolor abdominal, i danys gastrointestinals greus, com úlceres, hemorràgies gàstriques i perforacions d'estómac.

Segons l'OCU, «el grau de certesa de l'evidència científica depèn sempre del disseny i el desenvolupament dels estudis científics en els quals se sustenta i, en aquest cas, dels quatre assaigs clínics, un d'ells proporcionava un grau de certesa alt, altres dos moderat, i un baix».

La seva conclusió és que «lamentablement, ni l'aspirina ni altres medicaments de la mateixa família ajuden en la prevenció de la demència i, per contra, augmenten el risc de patir efectes adversos típics d'aquest tipus de medicines. Per tant, qui al·ludeixi a les bondats de l'aspirina per evitar la demència cal contestar-li, a la llum de l'evidència científica, que això no cola».

Un estudi ho confirma

Un ampli assaig de més de cinc anys de durada publicat a la revista científica «Neurology» va demostrar que prendre'ns diàriament una dosi baixa d'aspirina no redueix les possibilitats de patir demència. Així ho mostren els resultats d'aquest estudi, segons els quals les taxes d'incidència no van variar entre els que van prendre els medicaments i els que van prendre el placebo.

Els participants van ser distribuïts de forma aleatòria per rebre un comprimit diari d'aspirina o bé de placebo. A partir d'aquí van ser sotmesos a un seguiment neuropsicològic. Sobre una base de 19.114 pacients majors de seixanta-cinc anys seguits durant gairebé cinc anys, es va establir el diagnòstic de demència en 575 participants, dels quals el 41% van ser classificats com a cas probable d'Alzheimer. No es va trobar cap diferència remarcable en el risc de casos de demència entre els que van prendre aspirina i els que van prendre placebo.

A més, el canvi cognitiu al llarg del temps va ser similar entre els que van prendre aspirina i el grup del placebo. La conclusió és que la ingesta diària de baixes dosis d'aspirina no redueix significativament la incidència de la demència.