Logo Catalunya Diari
Logo Catalunya Diari
Logo Instagram CatalunyaDiari
Logo Messenger
Persona introduint cartes a una bústia

Mira el correu: el banc d'Espanya alerta de la carta amb dades claus que t'arribarà

Les entitats bancàries enviaran una notificació als clients

Durant els pròxims dies has d'estar molt atent/a a la teva bústia. Sí, ja que és probable que arribi a casa teva una carta de la teva entitat bancària que contindrà una informació de gran rellevància. De fet, el Banc d'Espanya ja ha començat a alertar als usuaris.

No obstant això, és habitual que amb el canvi d'any els bancs enviïn una sèrie de notificacions als clients. A l'esmentada comunicació s'inclouran dades de certa transcendència relacionades amb el compte i els productes contractats.

En realitat, es tracta d'una obligació que tenen totes les entitats. I és que han de mantenir als usuaris degudament informats anualment dels fons i productes que hi tinguin, així com de les condicions.

Quan es rebrà la carta?

El Banc d'Espanya fa un recordatori a la seva pàgina web. Adverteix que «durant el mes de gener has de rebre la informació anual del teu compte que les entitats tenen obligació de remetre». Així ho contempla també la llei, com recull l'Ordre EHA/2899/2011, de 28 d'octubre, com es pot comprovar al BOE.

L'article 8.4 de l'esmentada normativa explica la comesa que tenen les entitats de crèdit. «Enviaran als clients anualment, durant el mes de gener de cada any, una comunicació», apunten.

Hi ha d'aparèixer de «manera completa i detallada» tota la informació referent a «comissions i despeses meritades i tipus d'interès en cada servei». Són dades sobre els serveis que s'hagin prestat al client durant el darrer any, i ha de tenir tota la informació necessària, explicada amb molta claredat.

Imatge d'una mà ficant una carta dins d'una bústia
La carta de l'entitat bancària contindrà informació de rellevància | Getty Images

Què contindrà la notificació?

A la missiva que enviarà el banc a l'usuari es podran diferenciar dos tipus de documents. En un es recullen els serveis bancaris que estan contractats pel titular del compte. Així, per exemple, han d'aparèixer dades sobre comissions o interessos, les despeses realitzades als serveis contractats i informació sobre els préstecs contractats.

A l'altra comunicació que els fan arribar s'inclou informació sobre els comptes oberts a l'entitat. A més a més, apareixerà l'estat de les comissions cobrades, el tipus d'interès creditor i de descobert. També l'import dels interessos meritats durant l'exercici anterior.

Què passarà quan es tracti d'un compte amb diversos titulars?

Per tant, la pràcticament tots els ciutadans rebran a la bústia aquesta missiva, la qual es tracta d'una carta personal i individualitzada. D'altra banda, segurament t'hauràs preguntat què passarà quan sigui un compte amb diversos titulars. En aquest cas, tampoc hi hauria problemes.

Sí, perquè el banc té l'obligació de fer arribar aquesta comunicació a tots els cotitulars, encara que sempre hi ha la possibilitat que a alguns no els arribi. Però no seria per un error del banc, sinó que obeeix a un error del client. Principalment perquè no ha actualitzat la direcció i l'entitat l'hauria remesa a un altre domicili.

Imatge del Banc d'Espanya a la nit
El Banc d'Espanya alerta als usuaris de l'esmentada notificació | Getty Images

També hi ha la possibilitat que el titular o cotitular del compte hagi deixat constància que no vol rebre cartes impreses. En aquest cas, el més probable és que tingui activat el servei telemàtic. Per tant, totes les notificacions seran enviades a través d'una altra via.

El Banc d'Espanya proposa que es miri «la safata d'entrada a la pàgina web o 'app' de la vostra entitat per accedir al vostre resum anual». En cas que d'aquí a unes setmanes no tinguis constància d'aquesta notificació, sí que caldria contactar amb la teva entitat financera.

Així doncs, han d'enviar-te totes les dades i informació sobre els comptes, interessos, préstecs i productes contractats, perquè el client ha d'estar al corrent sobre el rendiment dels serveis contractats.

NOVETAT WHATSAPP: Fes clic aquí per llegir GRATIS les notícies més destacades de Catalunya al WhatsApp