La Bisbal del Penedès torna a oferir la subvenció per a nous autònoms

També es dona una subvenció per a la creació de llocs de treball

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès impulsa un any més la línia d'ajuts per als nous autònoms que procedeixin de l'atur i estiguin empadronats al municipi. Els sol·licitants han d'haver una activitat econòmica com a autònom o s'han d'haver incorporat a una activitat econòmica, preexistent o de nova creació, com a socis d'una societat civil o mercantil, cosa que els obliga a estar donats d’alta al règim d’autònoms.

La subvenció que es dona és d'un màxim de 2.800 euros per persona.  Aquest és l'import que rebran els tres autònoms que ho han sol·licitat a l'última convocatòria. Amb aquests diners se subvencionen els pagaments de les quotes d'autònom del primer any, les despeses de tributs locals, autonòmics i estatals relacionats amb l'inici de l'activitat, els informes tècnics obligatoris, les despeses de gestoria i les despeses d’arrendament del primer any dels locals destinats a realitzar l’activitat.

Subvenció a una empresa per haver creat un lloc de treball

D'altra banda, la Junta de Govern de l'Ajuntament de la Bisbal del Penedès també ha aprovat el pagament de la subvenció per a la creació de llocs de treball de l’any 2017 a una empresa bisbalenca.  Aquestes subvencions de la regidoria d’Ocupació s’adrecen a les empreses locals que creïn llocs de treball nous. Per aquest motiu, un dels requisits és que el nombre de treballadors totals sigui superior a finals d'exercici en comparació amb l’inici del mateix any.

Si una empresa acomiada un dels treballadors i en contracta un altre, no pot accedir a la subvenció, ja que està pensada per aquelles empreses que creïn nous llocs de treball, ampliant així la plantilla.  L’import màxim de subvenció que s’atorga a cada empresa és de 18.250 euros i l’import màxim per treballador i any són 1.825 euros. La Junta de Govern de la Bisbal ha aprovat concedir la subvenció a l’únic empresari que compleix els requisits, per un import total de 1.213,90 euros.