La línia 1 de metro entre Clot i Fondo estarà dos mesos tallada per la renovació de 9 quilòmetres de vies

Comença la campanya per detectar amiant a l'aire del metro de Barcelona

Les mostres es recolliran en quatre parades diferents i seran analitzades amb un microscopi electrònic

Es posa en marxa, a partir d'aquest divendres,  la campanya d'anàlisi de l'aire del metro de Barcelona per comprovar la presència de fibres d'amiant als vestíbuls, túnels, andanes i zones d'accés públic. Impulsada per Transport Metropolitans de Barcelona i l'Agència de Salut Pública de Barcelona, la captació de mostres es farà durant sis hores en quatre estacions diferents: Plaça Catalunya i Torrassa, de l'L1, i Passeig de Gràcia i Liceu, de l'L3. La novetat és que per primera vegada les mostres s'analitzaran amb un microscopi electrònic, més precís i sofisticat.

Un microscopi electrònic, molt més precís que l'òptic

De l'anàlisi de les mostres se n'encarrega ACM 2020, empresa especialitzada en el diagnòstic d'amiant, i, segons el seu director tècnic, Lluís Mallart, «la microscòpia electrònica ens permet analitzar les fibres més curtes i més fines que són les que ens interessa captar, perquè són les que es poden adherir més fàcilment als pulmons». Quan es fa el mateix procediment però amb el mètode espanyol, s'utilitza un microscopi òptic amb el qual el tècnic no arriba a determinar només la presència d'amiant perquè es barreja amb altres materials.

  

Per això, per aconseguir la «màxima fiabilitat» aquesta vegada els mesuraments s'executaran seguint el procediment francès, que permet fer anàlisis de volums més grans. En cada punt de mostreig, els aparells captaran i filtraran un cabal mitjà de 7 litres per minut al llarg de sis hores, és a dir, un total de 2.250 litres d'aire ambiental d'aquestes zones d'accés públics.

Més de 5 fibres d'amiant per litre, perill per a la salut pública

 «Des de les tres de la matinada recullen aire durant una franja horària de tranquil·litat, sense trens i sense persones i això interessa molt. A mesura que la gent va arribant el metro es mobilitzen les possibles fibres de pols que tenim a l'ambient», ha detallat Mallart. S'han escollit les estacions més antigues, amb les condicions més desfavorables i amb més presència de fibrociment en la seva infraestructura i que, a més, són molt concorregudes. Els experts consideraran que hi ha perill per a la salut pública si els resultats si es troben més de 5 fibres d'amiant per litre analitzat

  

Mallart ha apuntat que estan seguint un encàrrec de l'Agencia de Salut Pública de Barcelona i que el mostreig no es desenvolupa en zones d'accés restringit pel personal, encara que ha assegurat que els resultats "es poden extrapolar" a la salut dels treballadors. I és que els sindicats de TMB fa temps que denuncia que la presència de fibres d'amiant perjudica la salut del personal de l'empresa.

Per la seva banda, l'empresa ha recordat en l'inici d'aquesta campanya que, per fer front a aquestes reclamacions, ja havia analitzat 280 mostres, tant d'anàlisi d'aire com de materials sòlids susceptibles de contenir fibres d'amiant: 28 de filtres d'aire del sistema de ventilació; 42 de la pols dels túnels i 12 més de l'estat del balast, és a dir, la grava que s'envola les vies i travesses.  Tots els resultats, diu TMB, confirmen l'absència de fibres d'amiant en aquests elements.

També et pot interessar...