Pla general de dues dones amb mascareta caminant per la platja d'Altafulla en el primer dia permès per sortir a practicar esport

El govern espanyol anuncia un canvi en l'ús de la mascareta: inclou la platja

La nova llei obliga a portar aquest accessori a l'aire lliure encara que hi hagi més d'1,5 metres de distància

El govern espanyol ha endurit la normativa estatal que regula l'ús de mascareta i ha establert l'obligatorietat de dur-la encara que es mantinguin les distàncies a l'aire lliure, també a platges i piscines. «Les persones de sis anys en endavant queden obligades a l'ús de mascaretes en la via pública, en espais a l'aire lliure i en qualsevol espai tancat d'ús públic o que es trobi obert al públic», diu una llei publicada aquest dimarts al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).

Obligatòria també a la platja

L'anterior normativa de mínims permetia no portar-la si es podia mantenir la distància de seguretat de més d'un metre i mig. Tanmateix, les autonomies van desenvolupar la norma i a Catalunya ja era obligatori dur mascareta encara que es pogués mantenir la distància.

En canvi, Catalunya va establir com a excepció les platges i piscines. La llei estatal que actualitza els mínims exigits a tot l'Estat no contempla aquestes excepcions i estableix que cal dur-la en totes les circumstàncies. Només permet no portar mascareta en espais públics per motius mèdics o en cas d'exercici individual a l'aire lliure, en supòsits de força major o quan per la naturalesa de les activitats resulti incompatible.

? ÉS GRATIS: Encara no ens segueixes a l'INSTAGRAM del Catalunya Diari? Clica aquí, t'hi esperem.

La llei de 'nova normalitat'

El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) ha publicat doncs aquest dimarts el projecte de llei de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, coneguda com a llei de 'nova normalitat', que el Congrés dels Diputats va aprovar el passat 18 de març.

Entre les mesures que contempla el text, que entrarà en vigor aquest dimecres i es mantindrà fins que acabi la pandèmia, es manté l'obligació per a les persones, a partir dels sis anys, de fer servir mascareta a la via pública, en espais a l'aire lliure i a qualsevol espai tancat d'ús públic o que es trobi obert al públic, fins i tot quan es mantingui la distància de seguretat d'1,5 metres, com apuntàvem.

En qualsevol cas, la mascareta no serà exigible per a les persones que presentin algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que es pugui veure agreujada per l'ús de la mascareta o que, per una situació de discapacitat o dependència, no disposin d'autonomia per treure's la mascareta, o bé presentin alteracions de conducta que facin inviable que l'utilitzin. «Tampoc no serà exigible quan es faci esport individual a l'aire lliure, ni en els supòsits de força major o situació de necessitat o quan, per la pròpia naturalesa de les activitats, l'ús de la mascareta resulti incompatible, conformement a les indicacions de les autoritats sanitàries», assenyala el document.

En relació amb els fabricants i els titulars d'autoritzacions de comercialització dels medicaments essencials en la gestió de la crisi sanitària de la Covid-19, el document recull que hauran de comunicar a la Direcció de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) l'estoc disponible, la quantitat subministrada en una setmana i la previsió d'alliberament i recepció de lots, incloses les dates i quantitats estimades.

A més, la llei inclou que les administracions competents vetllaran per garantir que hi hagi prou disponibilitat de professionals sanitaris amb capacitat de reorganització d'acord amb les prioritats a cada moment. Així mateix, al·ludeix a la garantia d'un nombre suficient de professionals involucrats en la prevenció i control de la malaltia, el diagnòstic primerenc, l'atenció als casos i la vigilància epidemiològica.