Dona amb mascareta

Els cinc símptomes més comuns per saber si estàs contagiat de Covid-19

Un nou estudi revela quines són les afectacions més habituals, que sovint es poden confondre amb altres malalties com la grip o un refredat comú

Un nou estudi elaborat per l'hospital clínic San Carlos de Madrid ha posat en comú quins són els cinc símptomes de Covid-19 més habituals que indiquen que es podria patir la malaltia. L'estudi ha comptat amb 1177 pacients, tots ells professionals sanitaris, que van donar positiu confirmat per una prova PCR, dels quals es va concloure que els símptomes més habituals són la fatiga, la febre, la tos, els dolors musculars i el mal de cap.

Dels 1177 pacients que van participar en l'estudi, el 62,2% eren metges, el 29% eren infermeres i la resta eren professionals també sanitaris però d'altres àmbits i categories. Tots, amb una mitjana d'edat de 41,7 anys, van rebre una enquesta sobre manifestacions clíniques i epidemiològiques, i els resultats s'han publicat a la revista 'Journal of Infection'.

L'oftalmòleg de l'hospital i autor de l'estudi, Pedro Arriola Villalobos, ha explicat que «l'estudi revela que, en tots els grups d'edat, tant en homes com en dones, els cinc símptomes més comuns són la fatiga (74,6%), la febre (71,5%), la tos (70,3%), dolors musculars (69,8%) i el mal de cap (69,2%)», i que es va trobar «una elevada incidència d'alteracions en l'olfacte i el gust, que semblen ser predictors, segons altres estudis publicats, de casos de Covid-19 lleus i de bona evolució». 

Altres símptomes freqüents

Però aquests cinc símptomes, tot i ser els més comuns, no són els únics. La Covid-19 es caracteritza per tenir una llarga llista de simptomatologia que a més és compatible també amb altres malalties molt més habituals, com ara la grip o els refredats comuns. De fet, alguns experts creuen que aquesta similitud va fer que el passat hivern, abans de l'explosió de la pandèmia a Espanya, molts casos de Covid-19 passessin desapercebuts i ocults com a casos de refredats i grips. 

En aquest sentit, l'estudi revela que la majoria de pacients van patir entre set i vuit símptomes diferents. A banda dels cinc ja esmentats, alguns dels altres més freqüents van ser la congestió nasal, el mal de gola, la diarrea o marejos. En aquests casos, sembla que el sexe i altres aspectes sí que poden tenir més a veure en la seva aparició.

Així, la congestió nasal apareix especialment en dones (52,3% contra el 37,7% dels homes). També és el cas de la diarrea (46,1% per 35,8%), la pèrdua de l'olfacte  (37,8% per 25,2%) o les nàusees (24,7% per 9,4%). Les dones també van patir, en major proporció, mal de pit, la dificultat per respirar o els marejos

L'edat és un altre dels aspectes que més afecta el desenvolupament de la malaltia. Els cinc símptomes més comuns apareixen en tots els diferents grups d'edat, com ara la febre, els dolors musculars i el mal de cap, però alguns, com la febre, són més acusats en els més grans de 60 anys (82,9%) que en els menors de 30 (62,9%). En canvi, amb el mal de cap passa tot el contrari, ja que afecta més els menors de 40 anys (73,3%) que als més grans de 60 (58,3%).

Finalment, l'estudi també mostra que els pacients joves presenten percentatges més elevats per pèrdua d'olfacte (62,8%), congestió nasal (56,8% per 36,1%) i la pèrdua del gust (43,5% per 23,6%), mentre que els grans tenen un percentatge més elevat de marejos (47,2% per 33,5% dels joves).