Logo Catalunya Diari
Logo Catalunya Diari
Logo Instagram CatalunyaDiari
Logo Messenger
Muntatge de bitllets de 20 i 50 euros amb un rètol de prestacions del SEPE

Els 5 subsidis que pots demanar a Espanya al setembre, en funció de la teva situació

Són ajudes dirigides a persones que han perdut la feina o que tornen a Espanya, entre altres casos

Les ajudes estatals tenen un paper crucial a la societat a l'hora de proporcionar suport econòmic i social a individus i grups en situacions de dificultat. Sí, perquè aquestes polítiques governamentals ajuden una societat més equitativa i cohesionada.

Concretament, aquests ajuts estan dirigits principalment a persones en situació de vulnerabilitat econòmica. Així, poden oferir subsidis per a habitatge, alimentació, educació i atenció mèdica. Això no només alleuja la pobresa, sinó que també contribueix a reduir les disparitats econòmiques i en promou la inclusió.

El Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) és l'encarregat de destinar ajudes a milions d'espanyols. I precisament aquest mateix organisme explica quins són els 5 subsidis més importants per demanar al país a partir del setembre.

Aquestes són les ajudes relacionades per manca de feina o per desocupació

El subsidi destinat a persones amb cotitzacions insuficients és un ajut dissenyat per a aquells que han treballat menys d'un any. Per tant, no compleixen els requisits per accedir al subsidi de desocupació. La durada d'aquesta ajuda variarà en funció de la quantitat de mesos en què s'hagi cotitzat i de si es tenen o no responsabilitats familiars.

Els criteris per accedir a aquesta assistència són trobar-se en situació de desocupació i estar registrat com a demandant de feina. També, haver cotitzat almenys durant tres mesos (si se'n tenen persones a càrrec) o un mínim de sis mesos (si no hi ha persones a càrrec). A més, no estar percebent ingressos que superin el 75% del salari mínim.

Aquest ajut, igual que les dues següents, tenen una característica comuna. I és que la suma a rebre en concepte de subsidi equival al 80% de l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM), 480 euros mensuals.

Mà dreta d'una dona amb anell, agafant diners d'una finestreta
Aquestes ajudes equivalen, majoritàriament, a 480 euros | Getty Images

Una altra de les ajudes que crida l'atenció és el subsidi per a més grans de 52 anys que estiguin aturades. Si compleixen els requisits de cotització, poden rebre la prestació per desocupació. En canvi, si no compleixen aquests requisits, tenen accés a un subsidi específic.

Per poder accedir-hi cal estar sense feina i tenir 52 anys o més. També, haver esgotat la prestació per desocupació o el subsidi per desocupació i comptar com a mínim amb 15 anys de cotització. D'ells, dos han d'estar dins dels darrers quinze anys.

A més a més, haver cotitzat a la desocupació durant almenys sis anys en el seu historial laboral i no tenir ingressos propis que superin el 75% del salari mínim interprofessional en termes mensuals és un altre requisit.

La prestació s'estén fins que s'assoleixi l'edat requerida per accedir a la pensió contributiva de la Seguretat Social, és a dir, la jubilació, sempre que es compleixin els requisits.

D'altra banda, hi ha el subsidi per esgotament de l'atur sense càrregues familiars. Està destinat a treballadors aturats que han esgotat el seu subsidi contributiu, són més grans de 45 anys i no tenen responsabilitats familiars a càrrec seu.

Els requisits inclouen estar aturat, registrat com a demandant d'ocupació, no haver rebutjat ofertes laborals adequades i subscriure l'acord d'activitat. A més, també cal haver esgotat la prestació per desocupació contributiva, tenir almenys 45 anys en esgotar la prestació, i no percebre ingressos superiors al 75 % del salari mínim.

Una parella abraçada de fons i una imatge d'una persona amb diners a la mà
Els emigrants retornats a Espanya o els alliberats de presó també poden tenir ajuts | Getty Images, Pexels

Aquests són els ajuts específics destinats a certs col·lectius

Una d'aquestes ajudes és el subsidi per a alliberats de la presó, destinat a persones que han sortit de la presó. Els requisits són estar aturat, inscrit com a demandant d'ocupació, no rebutjar ofertes laborals adequades i signar l'acord d'activitat.

A més a més, cal no tenir dret a prestació contributiva per desocupació, haver estat pres més de sis mesos i no tenir ingressos superiors al 75 % del salari mínim.

Un altre subsidi important està adreçat a emigrants que tornen a Espanya des de fora de la Unió Europea, l'Espai Econòmic Europeu o Suïssa. Els requisits inclouen estar desocupats, registrats com a demandants d'ocupació i signar l'acord d'activitat.

També, haver treballat almenys dotze mesos, en els darrers sis anys, fora d'Espanya a països no pertanyents als esmentats. Així mateix, no ser elegible per a prestació contributiva per desocupació dels darrers sis anys, i no rebre ingressos superiors al 75% del salari mínim.

En tots dos casos, els ajuts tenen una durada de sis mesos, ampliable fins a 18 mesos. La prestació equival al 80% de l'IPREM, és a dir, 480 euros, com les tres abans esmentades.