Logo Catalunya Diari
Logo Catalunya Diari
Logo Instagram CatalunyaDiari
Logo Messenger
Una anciana contando monedas.

Els ciutadans que poden cobrar dues pensions de jubilació alhora: Fins a 2.700 euros

Es pot combinar el cobrament de les dues pensions fins a arribar a la quantia màxima establerta

Cobrar una pensió i poder gaudir de l'etapa de la jubilació després de llargs anys de carrera laboral és un objectiu fonamental per als treballadors. Constantment es parla de pensions de jubilació i de polítiques que tracten de reforçar-la i de consolidar-la. A dia d'avui, la pensió per jubilació és el suport de 9,76 milions de persones a Espanya.

Cobrar més d'una pensió a la vegada, una opció de la qual disposen alguns ciutadans

El que a molts els sorprèn és que alguns treballadors poden ser beneficiaris de més d'una pensió alhora. Encara que el més habitual és tenir un sol cobrament per jubilació, alguns ciutadans tenen dret a dues pensions en el moment en què es retiren de la seva carrera professional. Qui té dret a aquest doble cobrament i sota quins requisits es regula? Els ha recollit aquesta setmana El Economista i el repassem a continuació.

Tenen dret a dues pensions aquells treballadors que hagin estat adscrits a dos règims diferents de la Seguretat Social, complint els requisits necessaris en cada un d'ells. L'exemple més evident és el d'aquells que, al llarg de la seva trajectòria, han cotitzat com a autònoms i també com a treballadors assalariats. Arribat el temps de jubilar-se, si les dues modalitats de treball els donen dret a pensió, podran cobrar les dues simultàniament, sense renunciar-ne cap.

Però no n'hi ha prou només amb haver estat assalariat i autònom al llarg de la carrera laboral: s'han de complir més requisits. D'entrada, el treballador haurà de tenir 67 anys o bé 65, si és que porta 37 anys i tres mesos treballats; llevat que s'aculli a la jubilació anticipada. Per cobrar pensió de dos règims diferents s'haurà d'estar donat d'alta en els dos o bé només en un, acreditant que, en l'altre, s'ha complert el període mínim de cotització.

I aquest període mínim és el factor clau: la legislació indica que s'han d'haver cotitzat almenys 15 anys en cada règim. D'aquests, dos anys han de ser en els últims 15, ja que si no, no té dret a la pensió mínima. Si es compleixen aquests requisits, doncs, es té dret a cobrar simultàniament dues pensions.

Cobrar dues pensions de manera simultània, però fins a arribar a un límit: 2.700 euros

Per calcular quant es cobrarà per cada pensió, no hi ha cap canvi respecte a quan només se'n cobra un. Simplement, en aquest cas se'n calculen dos i se sumen. Amb el període mínim de cotització de 15 anys, es té dret al 50% de la base reguladora o, si no s'arriba, a la pensió mínima.

Les pensions mínimes són diferents en cada cas, en funció de les condicions de cada pensionista. Per a aquells que tenen cònjuges a càrrec oscil·len entre 797 i 851 euros; i si tenen cònjuges, però no al seu càrrec, es cobren de 609 a 654 euros. En el cas de no tenir cònjuges, la pensió mínima oscil·la entre 645 i 689 euros.

És clar que en tot moment estem parlant de pensions mínimes. Els imports que es perceben com a pensió per jubilació van creixent a mesura que ho fan els anys de cotització. D'aquesta manera, la suma de les pensions és més gran, com és ben lògic.

Ara bé, hi ha un límit màxim en el cobrament de pensions, una quantitat que no es pot sobrepassar. La suma de les dues pensions simultànies no podrà superar els 2.707,49 euros que estableix el reial decret de revaloració de pensions per a aquest any 2021. Fins a aquesta xifra i si es compleixen els requisits explicats, és perfectament possible cobrar més d'una pensió alhora a Espanya.