Una bicicleta circulant per un passeig

Si condueixes o vas en bicicleta, has de conèixer la nova normativa de circulació

La nova normativa de la DGT portarà canvis

Molt aviat entraran en vigor els nous canvis introduïts per la modificació de la Llei de Trànsit, que afectaran els conductors de cotxes, motocicletes, bicicletes i, fins i tot, patinets elèctrics.

Es tracta d'una mesura proposada pel govern espanyol en col·laboració amb la Direcció General de Trànsit (DGT), que treballa en noves normes per a reduir els accidents de trànsit.

L'esborrany del text ja va ser aprovat per unanimitat al Congrés dels Diputats el 30 de setembre, tot i que no entrarà en vigor fins que sigui aprovat al Senat i ratificat al Ple del Congrés, cosa que podria passar abans que acabi l'any.

A l'espera que la nova llei es publiqui al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), convé que els conductors es vagin familiaritzant amb les noves normes. L'objectiu principal és reduir el risc d'accidents al volant, però també es volen evitar possibles sancions derivades de la nova normativa.

Entre les normes més destacades, trobem les que afecten la regulació de l'ús del patinet elèctric, un vehicle de mobilitat personal (VMP) que ha irromput amb força als carrers i requereix l'aprovació d'una normativa homogènia a tot el territori nacional.

Jove sobre un patinet elèctric
Part inferior d'una persona conduint un patinet elèctric  | Pixabay

No obstant això, la regulació dels patinets no ha impedit que es modifiqui la normativa que afecta altres vehicles de mobilitat personal més tradicionals, com poden ser les bicicletes.

Els ciclistes són un dels col·lectius més vulnerables de la via, de manera que la DGT ha treballat en noves regles que busquen protegir-los i millorar-ne la seguretat.

Els ciclistes representen un dels col·lectius més vulnerables a la carretera

L'any passat, el 80% dels morts en ciutat eren els anomenats usuaris vulnerables, dels quals 21 es desplaçaven en bicicleta.

A les carreteres convencionals, la situació resulta semblant, tot i que el percentatge disminueix una mica per la major presència d'accidents mortals. En aquest tipus de vies, el percentatge d'usuaris vulnerables morts arriba al 50%, dels quals 71 persones eren ciclistes.

Davant les alarmants estadístiques, no és estrany que la DGT s'hagi proposat minimitzar el risc dels ciclistes a la carretera.

Imatge d'arxiu de diverses bicicletes a la carretera
Ciclistes anant per carretera  | GTRES

Entre les mesures que s'han proposat, s'inclou des de la realització d'exàmens específics per a ciclistes fins a campanyes de sensibilització amb recordatoris per a tots dos col·lectius.

No obstant això, es fa especial èmfasi en la necessitat de protegir els ciclistes durant les maniobres d'avançament, que comporten un gran risc per a aquests conductors vulnerables.

La DGT avisa els conductors de cotxe: així s'ha d'avançar una bicicleta

Amb la nova normativa, els conductors de cotxes hauran de canviar la manera de procedir a l'hora de fer un avançament.

Fins ara, els conductors havien de deixar una distància lateral mínima d'1,5 metres per a dura terme la maniobra d'avançament. Una norma d'obligat compliment amb la qual es permet trepitjar la línia contínua i s'aconsella reduir la velocitat per a no desestabilitzar el ciclista.

No obstant això, la nova norma preveu un canvi que té com a objectiu reduir el risc en aquest tipus de maniobres.

L'esborrany de la nova Llei de Trànsit afegeix que serà obligatori canviar de carril durant l'avançament. Això, sempre que la carretera compti amb més d'un carril per sentit de circulació.

En aquestes situacions, la distància lateral d'1,5 metres no serà suficient i caldrà ocupar tot el carril contigu per a completar la maniobra.

A més, la DGT recentment ha presentat un nou senyal per a protegir els ciclistes que podran portar vehicles de transport de mercaderies i persones per a advertir els usuaris de bicicletes sobre els angles morts, tot i que l'ús és voluntari.