Consells pràctics sobre la prevenció i gestió dels residus domèstics durant la desescalada

L'Agència de Residus de Catalunya ens indica com s'han de separar i llençar els residus generats durant la crisi per la Covid-19

Mascareta de protecció d'agents externs
L'Agència de Residus de Catalunya ens proporciona recomanacions per prevenir i gestionar els residus domiciliaris| UNPLASH

És normal que amb la delicada situació en la qual ens trobem i amb la mirada posada en la desescalada, cap a una nova normalitat, ens sorgeixin dubtes sobre què podem fer i què no. És per aquest motiu que l'Agència de Residus de Catalunya ens proporciona recomanacions, actualitzades a cada nou context des de l'inici de l'estat d'alarma, perquè la ciutadania estigui informada i tingui present alguns consells pràctics a l'hora de prevenir i gestionar els residus domiciliaris durant l'etapa actual de desescalada d'aquesta crisi sanitària per la Covid-19.

Un consum responsable ens ajuda a minimitzar la generació de residus i el malbaratament alimentari

Tot i trobar-nos en l'etapa de la desescalada, cal continuar posant especial atenció a les activitats de prevenció i consum responsable de forma que es minimitzi la generació de residus. Convé organitzar les compres sense acumular més del necessari, evitant també el consumcompulsiu i innecessari. Es recomana triar els productes procurant reduir envasos i embolcalls, així com portar el cabàs, el carretó o bosses reutilitzables per fer les compres.

També és recomanable minimitzar el consum d’elements d’un sol ús, si hi ha alternativa disponible en elements reutilitzables per part dels habitatges i dels establiments i serveis, aquests han d'assegurar unes condicions d’higiene i salut, i l’apropiada i correcta desinfecció en cada cas i abans de cada ús. En la mesura possible, prioritzar la utilització de mascaretes d’ús personal reutilitzables i limitar l’ús de guants d’un sol ús a favor de l’aplicació de solucions alcohòliques o gels de desinfecció.

Evitar la compra de més aliments dels necessaris, per evitar que una part es faci malbé i s’acabi malbaratant, fent una bona planificació dels menús, endreçant bé el rebost i la nevera, vigilant les dates de caducitat i de consum preferent, fent racions a mida, conservant el menjar sobrant i fent receptes variades per aprofitar tots els aliments.

Supermercat
Evitar la compra de més aliments dels necessaris, per evitar el malbaratant | Cedida

Els residus que generem per protegir-nos de la Covid-19 van a la fracció de la resta

Recorda que és tan important que ens protegim com que després llencem els residus al contenidor que corresponen, per ajudar a la no propagació del virus. Així doncs, les mascaretes, els guants, les tovalloletes i qualsevol altre residu similar, han d'anar dins una bossa de plàstic perfectament tancada, com a fracció resta; en cap cas es poden llençar aquests residus al vàter, i tampoc van al contenidor groc.

També hem de tenir cura de no abandonar les mascaretes i els guants a la via pública o el medi, així com intentar evitar dipositar-les a les papereres de la via pública, tret en casos excepcionals, ja que amb el vent i altres factors aquests residus poden dispersar-se i acabar a la via pública, i per tant, generar un risc per als vianants.

En el cas dels establiments comercials, cal proveir als clients de recipients identificats a la sortida per a dipositar els guants i mascaretes d’un sol ús, preferiblement amb tapa i pedal amb l’objectiu d’evitar la seva dispersió i abandonament en la via pública o el medi. En qualsevol altre cas, el client és responsable de dipositar-los en els sistemes de recollida habilitats per a la fracció resta.

Sistemes de recollida amb contenidors al carrer

En sistemes de recollida amb contenidors al carrer, s'han de dipositar tots els residus dins dels contenidors, en les seves degudes fraccions i no deixar cap residu fora d'aquests, per evitar possibles focus de propagació del virus, facilitar les tasques de neteja i desinfecció i evitar la necessitat d’una manipulació manual per part del personal del servei de recollida.

En els sistemes de recollida porta a porta, extremar el compliment dels dies i horaris de recollida, seguint les recomanacions dels ens locals titulars del servei, que poden haver-se ajustat donada la situació actual. És important evitar la presència innecessària de bosses al carrer, recollir els cubells o bujols porta a porta buits amb celeritat i netejar els cubells i bujols després de cada ús.

Una dona obrint un contenidor de brossa a Barcelona l'octubre de 2018
És important no deixar cap residu fora del contenidor | CatalunyaDiari

Com funciona el servei de deixalleria?

Consultar a l’ajuntament o ens supramunicipal corresponent sobre l’estat i horaris del servei de deixalleria i de recollida de voluminosos i trastos vells o poda, en cas de voler desprendre's de residus que es lliurin en aquests serveis. Si el servei encara no està restablert, guardar els residus valoritzables a casa fins que es puguin lliurar i no dipositar-los en els contenidors de via pública o abandonar-los.

Farem el mateix procediment si voler desprendre's de residus tèxtils.  En cas que el servei no estigui restablert, emmagatzemar la roba de la qual us voleu despendre a casa. Només s’han de portar els residus de medicaments al Punt SIGRE en el cas que hagi d'acudir de forma imprescindible a la farmàcia. En cas contrari, es recomana quedar-se a casa i guardar els residus de medicaments fins que finalitzi l'estat d'alarma.

És important seguir les recomanacions de cada municipi

Aquestes instruccions i consells són general i per anar-los actualitzant i adaptant a cada municipi, cal consultar la informació sobre l’horari, freqüència i condicions dels diferents serveis de recollida del municipi en qüestió, i seguir les recomanacions de l’ens local en cada moment.

Si voleu saber més sobre els residus en relació amb el coronavirus i la ciutadania, empreses o municipis, podeu trobar una secció en el web de l'Agència de Residus de Catalunya destinada a proporcionar informació relacionada amb la situació excepcional creada per la COVID-19.

Com a recomanació general, és molt important estar conscienciats en extremar la neteja i rentar-nos les mans de manera freqüent, d'aquesta manera cuidarem la nostra salut i evitarem que el virus es propagui. Per a la gestió de residus de domicilis amb pacients amb COVID-19 veure la Instrucció del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic per als domicilis sobre gestió de residus domèstics i COVID-19.


Comentaris

envia el comentari