10 consells per a tornar a l'escola de manera segura a Espanya

Davant l'aparició de símptomes compatibles amb la Covid-19, els centres adoptaran mesures per a garantir l'activitat amb seguretat

Una aula de l'Escola Miquel Utrillo de Sitges, plena d'alumnes distanciats i amb mascaretes. Imatge del 17 de juny del 2020
10 consells per a tornar als col·legis de manera segura a Espanya | Catalunya Diari

L'inici del nou curs a Espanya segueix generant molta incertesa en els pares, en la comunitat educativa i en les autoritats polítiques i sanitàries. Des de les conselleries existeix el convenciment que la tornada a les aules requerirà unitat i suport als agents socials i educatius per poder fer efectiu el dret dels alumnes a l'educació.

L'ONU va apel·lar uns dies enrere a la responsabilitat dels governs de permetre la represa del curs sempre que les condicions ho permetin. Però també l'OMS alerta tothom davant els riscos que suposa la tornada als centres.

A Espanya, les comunitats autònomes es preparen per a un dels moments crucials de la pandèmia. Davant l'avenç imparable dels rebrots, la preparació del curs escolar suposa tot un repte. En aquest sentit, el decàleg elaborat per la Conselleria de Salut d'Andalusia pot servir com a referència per a garantir una tornada segura dels nens a l'escola.

La conselleria ha oferit deu consells en un document anomenat «Mesures de prevenció, protecció, vigilància i promoció de salut Covid-19», i recull els següents punts per als centres i serveis educatius.

1. Responsabilitat compartida

Parteix de la base que una tornada als col·legis segura és responsabilitat de tots: conselleries, ajuntaments, entitats locals, direccions dels centres, professorat, famílies i alumnat. Les instruccions de les conselleries han d'inspirar l'elaboració del protocol Covid-19, que correspon als centres, incorporant així mesures pedagògiques i organitzatives.

2. Participació, diàleg, compromís

També requereix la participació de tots, el diàleg i les aportacions dels diversos centres educatius i administracions. L'educació dels alumnes és una prioritat i exigeix el compromís de tots, amb independència de les diferents visions ideològiques. S'ha de deixar enrere les diferències per trobar la unitat en l'essencial.

3. Coordinació

La coordinació d'agents educatius, administracions i òrgans docents dels centres educatius és més fonamental que mai. Davant la sospita de símptomes compatibles amb Covid-19, els centres adoptaran mesures per a garantir la continuïtat de l'activitat docent si s'acorda la suspensió de l'activitat presencial per a un o diversos grups.

4. Informació i formació

L'inici del curs escolar necessita informació i formació contínua. És fonamental que tots els agents implicats tinguin la informació necessària que aporti tranquil·litat i, a la vegada, responsabilitzi del paper que ha de desenvolupar cadascú. És important la difusió del protocol d'actuació en els centres i les campanyes de conscienciació.

5. Recursos personals

La conselleria ha de posar a disposició dels centres i serveis educatius recursos addicionals de caràcter extraordinari amb l'objectiu de reforçar els aprenentatges en l'educació bàsica que hagin pogut veure's afectats per la suspensió de l'activitat presencial al llarg dels últims mesos. Per aconseguir-ho, s'incorporarà professorat addicional i personal tècnic d'integració social, i es reforçarà el personal de neteja.

 

6. Recursos materials

El govern autonòmic ha de garantir que els centres i serveis educatius disposin per al curs que ve d'una dotació tecnològica i de recursos necessaris de seguretat, com ara mascaretes o gels hidroalcohòlics. Aquesta dotació s'utilitzarà en la pràctica diària o, en cas de la suspensió de l'activitat presencial, serà posada a disposició de professors i alumnes. 

7. Flexibilització

La situació d'excepcionalitat que requereix la màxima flexibilització en l'organització dels recursos humans i materials, de manera que els centres i equips directius puguin prendre les decisions més adequades per als seus centres, amb el suport necessari de les delegacions territorials de les conselleries implicades.

8. Organització

Aquesta recomanació segueix la tònica de la flexibilització, i estableix que l'organització sempre ha d'estar subordinada a la seguretat, que orientarà la presa de totes les decisions en relació amb els horaris, espais, agrupaments i gestió dels recursos. Els centres prendran les seves decisions organitzatives tenint en compte sempre el protocol de seguretat.

9. Serveis complementaris

L'organització dels serveis complementaris s'adaptarà a les circumstàncies actuals i es desenvoluparan amb les mesures necessàries de seguretat per continuar donant el suport necessari a les famílies i els alumnes.

 

10. Documentació

El protocol Covid-19 és el principal document que han de confeccionar els centres, i serà incorporat al pla de cada un d'ells. Aquest protocol s'elaborarà des d'una perspectiva organitzativa i pedagògica per a cada centre, incloent-hi les consideracions previstes en les instruccions del protocol elaborat per la conselleria.


Comentaris

envia el comentari