Logo Catalunya Diari
Logo Catalunya Diari
Logo Instagram CatalunyaDiari
Logo Messenger
Imatge d'un home fent servir l'ordinador

Si vols demanar un permís a la feina, pren nota: l'aclariment que has de conèixer

La mesura afecta de manera favorable als treballadors

A l'hora de sol·licitar permisos laborals sempre li sorgeixen dubtes al treballador. No és un afer al qual estem acostumats i a més sempre romanem exposats a les variacions de la norma. Recentment, es coneixia una sentència del Tribunal Suprem que en certa manera ajuda a entendre millor aquesta situació.

S'hi recollien les condicions de gaudi d'aquest període retribuït. Si el nombre de dies que s'agafen de permís coincideixen amb allò que apareixen a l'Estatut del Treballador es gaudirien en dies laborals. Les jornades de descans, encara que es trobessin pel mig, en cap moment no es podrien suprimir.

En aquest cas, els dies de permís retribuït es comencen a consumir el primer dia hàbil i no abans, recull el portal Noticia Trabajo. Per entendre-ho millor, posarem l'exemple d'una persona que treballa de dilluns a divendres i descansa el cap de setmana.

Tens la possibilitat de sol·licitar a l'empresa un permís per defunció, matrimoni o per tenir cura d'un familiar un dissabte. Fins ara, aquest període començava a comptar a partir de diumenge, però ara la situació farà un tomb.

Ja que el consum d'aquest període arrencarà dilluns en tractar-se del primer dia feiner. Diumenge s'entén que forma part de la jornada de descans, i per tant resulta intocable.

Imatge d'una dona en una oficina amb les mans al cap
El permís laboral retribuït començarà a comptar a partir del primer dia laborable. | GETTY IMAGES

Quants dies de permís li corresponen al treballador

L'article 37 de l'Estatut dels Treballadors recull el dret de l'empleat a absentar-se del lloc per una causa de força major. Després d'aquesta sentència del Tribunal Suprem, el permís es començarà a fer efectiu el primer dia hàbil. Una altra cosa ben diferent és el que passa amb el permís retribuït per matrimoni, que consisteix en quinze dies naturals.

En aquesta decisió es recullen els drets del professional davant certes situacions. És el cas d'un «mort, accident o malalties greus, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització de parents fins al segon grau de consanguinitat». Davant d'això, l'empleat pot gaudir de dos dies de permís, ampliable fins a quatre quan requereixi un desplaçament.

Què passa quan el conveni col·lectiu concedeixi més dies?

La situació variaria en el cas de les empreses que compten amb un conveni col·lectiu. En general, els treballadors solen disposar d'un nombre més gran de dies a gaudir que els que recull l'Estatut dels Treballadors.

Si fos així, el permís retribuït sí que podria començar en un dia no laborable. Això és així perquè el conveni eleva les jornades mínimes que determina l'estatut. No coincidiran les dates assenyalades anteriorment, sinó que les incrementarà, per la qual cosa no es provocaria un trastorn tan important al professional.

En qualsevol cas, ens trobem davant d'una qüestió totalment judicial que obre un debat molt interessant. Tot i això, sí que s'aconsegueixen fixar les bases mínimes perquè els treballadors puguin gaudir dels seus permisos retribuïts. Suposa un considerable avenç per als empleats.

Foto d'un home amb mal de cap.
La nova mesura beneficia als treballadors. | Getty Images

A partir d'ara, qualsevol mena de permís que sol·licitin començarà a comptar des del primer dia laborable i no natural. Sempre exceptuant el cas del matrimoni, que consisteix en quinze dies naturals, sense diferenciar festius i descansos.

En qualsevol cas, sempre que tinguis algun tipus de dubte sobre això, el millor és que ho consultis amb la teva empresa. Els responsables de recursos humans t'han d'assessorar sobre això. En el cas que no siguin capaços de donar-te una resposta, els comitès d'empresa o sindicats també et poden donar un cop de mà sobre això. Recorda que es tracta d'un dret dels treballadors, que continuaran rebent el salari durant la seva absència.